IACS-leder Knut Ørbeck-Nilssen redegjør for endringer i IACS på konferansen CMA Shipping 2018

Knut Ørbeck-Nilssen, leder av rådet i International Association of Classification Societies (IACS) og administrerende direktør i DNV GL – Maritime, redegjorde i en tale på Shipping 2018, den årlige konferansen til Connecticut Maritime Association’s (CMA), for noen av initiativene som vil danne grunnlag for IACS sitt fokus fremover.

«Det er min oppgave å oppfordre verdens største klassifikasjonsselskaper til å trekke i samme retning for å tilpasse seg de raske endringene i bransjen. Ambisjonen er å skape et solid grunnlag for at IACS skal fortsette å være den ledende tekniske organisasjonen i den maritime næringen,» sa Knut Ørbeck-Nilssen. Han kunne fortelle at nye initiativer «ikke er av revolusjonerende karakter der vi kaster alt vi har gjort tidligere over bord og starter på nytt», men mer «en evolusjon, en gradvis utvikling hvor vi blir stadig mer avanserte, transparente og effektive i vårt arbeid for bransjen». 

Knut Ørbeck-Nilssen bemerket at IACS har tatt inn over seg de utfordringene som følger med den digitale transformasjonen av shippingbransjen, og at organisasjonen allerede har satt i gang flere prosjekter for å legge til rette for industriens behov for å tilpasse seg endringer i marked, krav og teknologi. IACS har blant annet gått gjennom organisasjonens egne krav og tekniske fortolkninger for å vurdere om disse kan være til hinder for fremtidige autonome skip. IACS har videre påtatt seg å lede industrien i arbeidet mot felles terminologi for ulike nivåer av autonomi.

For å møte næringens utfordringer knyttet til cybersikkerhet, har IACS etablert og leder en arbeidsgruppe som, i samarbeid med industrien, diskuterer kriterier for robuste cybersystemer. Arbeidsgruppen tar for seg typiske sikkerhetsutfordringer for sammenkoblede systemer, deler løsninger og holder seg faglig oppdatert på ny teknologi. IACS ønsker videre å legge til rette for bruk av moderne og effektiv inspeksjonsteknologi, og har initiert en gjennomgang av egne inspeksjonsregler med sikte på å inkludere for eksempel avansert ikke-destruktiv testing (NDT) og fjerninspeksjon (RIT).

Ørbeck-Nilssen la til at det også er fokus på endringer innad i IACS: «Etter som måten vi jobber på er i endring, har vi også sett på våre interne prosedyrer med nye øyne. Vi ønsker å sikre at tjenestene som leveres av våre medlemmer, både nye og eksisterende, er i henhold til gjeldende standarder og av høyest mulig kvalitet.»

«Selv om verden endrer seg raskt, er det samtidig avgjørende at IACS og klasseselskapene er tro mot sine idealer», sa Ørbeck-Nilssen, «og når alt rundt oss er i bevegelse bør klasse være et fyrtårn som viser veien fremover – med moderne krav, transparente prosesser og høy kvalitet på tjenestene. Bransjen er i endring, og måtene vi jobber på kan også komme til å endres. Men formålet med klassifikasjon forblir det samme; å sikre liv, verdier og miljøet». 

Mediekontakt i DNV GL: 

Nikos Späth, PR-sjef
DNV GL Maritime Communications
Tel.: +49 (0)40-36149-4856
E-post: nikos.spaeth@dnvgl.com

Chalotte Bjørn, Kommunikasjonssjef
DNV GL Maritime, Region Nord-Europa
Tel.: +4797644934
E-post: chalotte.bjorn@dnvgl.com

About IACS 

Dedicated to safe ships and clean seas, IACS makes a unique contribution to maritime safety and regulation through technical support, compliance verification and research and development. More than 90% of the world's cargo carrying tonnage is covered by the classification design, construction and through-life compliance Rules and standards set by the twelve Member Societies of IACS. Visit www.iacs.org.uk to learn more.

Media contact - IACS: 

Robert Ashdown, IACS Secretary General 
Tel.: +44 (0) 20 7976 0660 
E-Mail: robertashdown@iacs.org.ukpermsec@iacs.org.uk

 

High-res images for download