Skip to content

Gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells først ute med sertifisering av samfunnsansvar

Gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells er det første selskapet i Norge som er sertifisert etter den internasjonale anerkjente standarden for samfunnsansvar, CSR Performance-Ladder.

Jørgen Hanson fra DNV GL og Ceilie Lind fra Ragn-Sells

DNV GL lanserte standarden i Norge i september 2015 og ser en økende interesse for behovet for informasjon om ikke-finansielle parametere i næringslivet. 

«Det er en økende trend at aktører som kunder og investorer stiller krav til bærekraftig miljø- og sosial praksis, og dokumentasjon av dette», sier Jørgen Hanson, tjenesteansvarlig for etikk og anti-korrupsjon i DNV GL, Business Assurance. Han forklarer videre at det nå er vanlig praksis å ta slik dokumentasjon med inn i vurderingsprosessen når en skal velge leverandører og forretningspartnere.

Arbeid med anti-korrupsjon 

Cecilie Lind, direktør for bærekraft i Ragn-Sells forteller at det har skjedd store snuoperasjoner i avfallsbransjen de siste årene: 

«Avfallsbransjen er vesentlig profesjonalisert og med et CSR sertifikat ønsker vi å få dette bedre frem for både myndigheter, kunder, lokalsamfunn og media». Hun fortsetter: «Vi ønsker å skape en plattform der vi kan synligjøre det vi jobber med på mange felt. Vi har blant annet jobbet mye med kvalitetssikring av behandlingsanleggene vi samarbeider med. Anti-korrupsjon og hvitvasking er et annet tema vi har hatt fokus på. Gjennom vårt CSR Performance-Ladder sertifikat får vi nå anledning til å vise frem dette arbeidet».

Differensierer seg fra konkurrenter

Ragn-Sells er første aktør i Norge med et slikt sertifikat og staker dermed ut en ny retning innenfor bærekraftig forretningsvirksomhet. Til andre selskaper som vurderer å sette bærekraft på agendaen har Lind følgende budskap: 

«Sertifikatet gir nye, interessante perspektiver innenfor systematisk interessenttilnærming». Videre ser hun ikke bort i fra at sertifikatet vil gi dem et fortrinn på sikt. «Det hjelper oss med å sette det vi allerede vet i system og innhente informasjon der bransjen og vi har mangler i dag», avslutter hun.

Jørgen Hanson, ansvarlig for gjennomføringen av sertifiseringen, bekrefter at Ragn-Sells med CSR sertifikatet nå viser at de har oversikt over og kommuniserer sitt arbeid med samfunnsansvar. «Det er viktig at de flinkeste i klassen får vist frem den jobben de har gjort», konkluderer han.


DNV GL gratulerer Ragn-Sells med sertifikatet.

Om standarden

 

CSR Performance Ladder

Les mer om sertifisering av samfunnsansvar her