Maritime

Framtidens klassifikasjon – DNV GL publiserer et nytt regelsett

One rule set

DNV GLs nye klassifikasjonsregler er nå tilgjengelige. Utviklings- og høringsprosessen var uten like – 250 egne eksperter og mer enn 800 kunder og andre aktører var involvert. De nye reglene er et resultat av DNV GLs samlede ekspertise og er moderne, enkle å arbeide med, laget ut fra bransjens behov, effektive og klare for framtiden.

"Dette er et historisk øyeblikk," sier Remi Eriksen, den øverste lederen i DNV GL. "Etter en så grundig prosess er det svært spennende å lansere DNV GLs nye klasseregler. Engasjementet fra våre kunder og andre aktører har vært overveldende. Fra våre innledende diskusjoner, de påfølgende gjennomgangene og den eksterne høringen har vi fått uvurderlige innspill. Vi er dypt takknemmelige for entusiasmen fra – og alle overveielsene til – alle som har involvert seg. Jeg ser fram til å følge de mange felles utviklingsprosjektene som allerede er i gang, basert på de nye reglene," sier Eriksen.

"Jeg er stolt vi tok fordel av den unike muligheten til å ha en ny titt på våre regler og har skapt et helt nytt benchmark for bransjen", sier Knut Ørbeck-Nilssen, administrerende direktør i DNV GL - Maritime. "Innlevelsen til våre kunder har vært enestående. Sammen med dem har vi virkelig tatt utfordringen med å bringe klassifisering inn i fremtiden. Jeg tror dette nye regelsettet gir oss et enda bedre grunnlag for å levere den sikkerheten, effektiviteten og kvaliteten våre kunder forventer. "

Gjennom prosessen med å utvikle de nye DNV GL regler ble mer enn 7000 sider gjennomgått, både internt og eksternt. I alt ble mer enn 2000 detaljerte kommentarer fra verft, produsenter, eiere, akademikere, flaggstater og andre maritime aktører sendt inn. Denne omfattende høringsprosess resulterte i mer enn 700 regelmodifikasjoner - justeringer som ble utløst direkte av bransjens ekspertise.

En av de mest betydningsfulle fremskritt i de nye reglene er innføring av "Equivalent Design Waves" (EDW) for å beregne miljøbelastninger. EDW gjør en mer nøyaktig representasjon av disse belastninger mulig, og gir dermed en mer nøyaktig beskrivelse av belastningene fartøyenes skrog.

Revidering av reglene har tillatt DNV GL å inkludere og integrere mer moderne verktøy og programvare. Dette gjør dem lettere å tilpasse den videre utviklingen. Reglene støtter også bruk av den nyeste teknologien, inkludert konsepter for batteri-installasjoner og hybridframdrifts, gassdreven beredskap og LNG-bunkringsskip gjennom flere klassenotasjoner.

De nye DNV GL reglene vil tre i kraft 1. januar 2016. For å finne ut mer kan du gå til www.dnvgl.com/dnvglrules.

Om DNV GL

Med utgangspunkt i sitt formål om å sikre liv, verdier og miljø, gjør DNV GLs det mulig for organisasjoner å fremme sikkerheten og bærekraften til sin virksomhet. DNV GL opererer i mer enn 100 land. Selskapets 15.000 fagfolk arbeider helhjertet for å hjelpe sine kunder innen maritim, olje og gass, energi og andre næringer for å gjøre verden tryggere,