Drømmen om plussamfunn i Hurdal

DNV GL har fått i oppdrag å utvikle en metode for å måle Hurdal kommunes utvikling mot sine ambisiøse bærekraftsmål.

Kommunen huser landets første økolandsby og har satt seg som mål å være karbonnøytral eller bedre innen 2025. Det skal skje samtidig som kommunen skal vokse både økonomisk og øke befolkningen – som i dag teller 2837 innbyggere.

- Et godt målesystem gir oss anledning til å se om tiltakene vi iverksetter gir ønsket effekt, forklarer Lillian Nærem, rådmann i Hurdal kommune.

Metodikken inkluderer blant annet måling av CO2-intensitet, det vil si totale klimagassutslipp i kommunen målt opp mot økonomisk vekst og antall innbyggere i kommunen. Videre er det foreslått å måle antall miljøsertifiserte virksomheter i kommunen. Den sosiale dimensjonen skal dekke et bredt spekter av innbyggernes livskvalitet, blant annet frivillig innsats, kunnskap, læring og folkehelse. 

- Målesystemet gjør at vi til en hver tid vet hvor vi er, noe som er avgjørende for at vi skal nå vårt mål om å være et Plussamfunn i 2025, avslutter den ambisiøse rådmannen.

DNV GL ser frem til å følge Hurdal kommune på veien mot en karbonnøytral hverdag.