Power and renewables

DNV sentral i verdens første testanlegg for hydrogentransport i eksisterende rørledninger

FutureGrid: Testing at Spadeadam Research and Testing facility

DNV er nå i gang med å teste hydrogentransport via konvensjonelle rørledninger og utstyr for naturgass i Storbritannia. Prosjektet skal blant annet demonstrere at eksisterende rørledninger kan rekvalifiseres til hydrogentransport. Dette vil kun koste 10 til 35 prosent av totalkostnaden ved å bygge nytt. Prosjektet kan muliggjøre storstilt eksport av blått hydrogen fra Norge.

DNV er hovedpartner i prosjektet HyNTS FutureGrid som er ledet av National Gas som opererer det nasjonale gassnettet i Storbritannia. For to år siden startet DNV byggingen av et testanlegg for transport av hydrogen under høyt trykk i Spadeadam Research and Test Facility i Nord-England. Et eksisterende overføringsanlegg er bygget om for å teste mulighetene for trygg og pålitelig transport av hydrogen i Storbritannias eksisterende rørledninger. Kunnskapen som tilegnes i testanlegget er viktig for energiomstillingen i Storbritannia og andre land med tilsvarende infrastruktur for gass. Naturgass forsyner i dag 85 prosent av alle hjem i Storbritannia med oppvarming og matlaging, og produserer 40 prosent av all elektrisitet.

Hans Kristian Danielsen, DNV
Hans Kristian Danielsen, direktør for forretningsutvikling i Energy Systems, DNV

– Dette er et stort forskningsprosjekt der målet er å finne en kostnadseffektiv løsning for sikker transport av hydrogen. Anlegget er nå satt i drift og har oppnådd en viktig milepæl; to prosent hydrogen er allerede blandet i naturgassen som transporteres i rørene. Arbeidet vil fortsette frem til målsettingen om 100 prosent hydrogen er oppnådd tidlig i 2024. Dersom Storbritannias eksisterende rørledninger kan brukes til transport av hydrogen, åpnes et stort fremtidig marked for norsk hydrogeneksport, sier Hans Kristian Danielsen, direktør for forretningsutvikling i Energy Systems, DNV.     


Hydrogen kan bli en stor eksportnæring

Blått hydrogen med karbonfangst vil bli avgjørende i energiomstillingen. Ifølge DNVs Hydrogen Forecast to 2050 vil hydrogen utgjøre 15 prosent av energibehovet ved midten av dette århundret. Tilgang til naturgass og et allerede velfungerende rørnettverk til Europa gjør at hydrogen potensielt kan bli en stor eksportnæring for Norge. Selv om dette prosjektet omhandler testing av hydrogentransport via gassledninger over bakken, er dette et svært spennende prosjekt sett med norske øyne. Rørledninger på havbunnen har nemlig mange av de samme utfordringene. Gassco er operatør av det norske transportsystemet for gass og har ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel til Europa. Selskapet arbeider med FoU for å tilrettelegge for mulig alternativ bruk av eksisterende infrastruktur til hydrogen og CO2, og følger prosjektet tett. 

– Gassco følger utviklingen i dette prosjektet, som kan avdekke viktig kunnskap knyttet til rørtransport av hydrogen, og potensialet for gjenbruk av både eksisterende rør og tilhørende komponenter. Dersom vi skal kunne transportere hydrogen i stor skala fra Norge, trenger vi mer kunnskap i alle deler av verdikjeden, og i den sammenheng er dette arbeidet viktig, sier Svein-Erik Losnegård, rådgiver for nye verdikjeder i Gassco.

– Vi er dedikert i arbeidet med å nå myndighetenes mål om netto nullutslipp. Samarbeidet med DNV, der vi tester transport av lavkarbonbrennstoff som hydrogen, er avgjørende i denne sammenheng, sier Corinna Jones, Head of Innovation i National Gas.