Skip to content

DNV GL i samarbeid med Nordisk Miljømerking

DNV GL har fått i oppdrag å hjelpe Svanemerket med å utarbeide kriterier for miljømerking av aksjefond.

- Arbeidet med Svanemerket  passer godt med vårt mål om å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere, sier prosjektleder i DNV GL, Anne Kvam.

Svanen er hele Nordens offisielle miljømerke og ble etablert for 25 år siden for å veilede nordiske forbrukere om miljøvennlige produkter og tjenester. Svanen, som forvalter Svanemerket, har så langt utviklet krav for 63 kategorier som over tid har resultert i at det finnes mer enn 16.000 svanemerkede produkter og tjenester på markedet. Omfanget strekker seg helt fra produkter som vaskemidler til tjenester innenfor hotellnæringen.  

På bakgrunn av et ønske fra bransjen, forbrukerorganisasjoner og Nordisk Ministerråd skal det nå utvikles krav til aksjefond. Foruten miljøkrav vil kriteriene også kunne omfatte krav til kvalitet, helse, arbeidsmiljø og sosiale aspekter. 

- Finansielle tjenester er et helt nytt område for Nordisk Miljømerking, og vi ser fram til å samarbeide bredt for å utvikle gode miljøkrav for aksjefond, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge. 

DNV GL har, som en uavhengig part med betydelig kompetanse innenfor ansvarlig og bærekraftig investeringer, blitt tildelt ansvaret med å bistå i arbeidet med kriteriene i løpet av 2016. - Vi er svært glad for tilliten Nordisk Miljømerking viser, og ser frem til å ta fatt på arbeidet, sier Anne Kvam. 

Den endelige spesifikasjonen ventes å være ferdig tidlig i 2017.