Skip to content

«The digital twin» - den smarte løsningen

I et utfordrende marked leter virksomheter etter innovative løsninger som kan bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon, samtidig som operasjonell risiko og sikkerhet ivaretas. Nøkkelen til dette ligger i datasmarte løsninger. DNV GL presenterer konseptet «the digital twin».

En fullstendig og oversiktlig tilgang til all relevant informasjon i et prosjekt har betydelig innvirkning på hvordan vi jobber i flere bransjer- blant annet shipping, olje og gass, og energi. Mangelfull informasjonshåndtering kan få store konsekvenser for driften og for virksomheten, for eksempel ved tap av viktig informasjon. 

For å håndtere utfordringene og dra nytte av de store teknologiske mulighetene, benytter vi big data-teknologi og avanserte analyser innen operasjonell risikostyring, optimalisering og forvaltning av verdier og anlegg (asset management).  

En «digital twin» er en skybasert løsning som gir komplett tilgang til all informasjon, modeller, analyser og diagnostikk som forbindes med et anlegg eller installasjon. Den gir et virtuelt bilde av dine verdier og eiendommer, og holder deg oppdatert gjennom hele livssyklusen. «The digital twin» er en plattform som bringer alle ekspertene sammen og som gjør informasjon, modeller og analyser enkelt tilgjengelig til enhver tid. 

På våre globale sider kan du lese mer om «the digital twin», og hvordan vi kan bidra med datasmarte løsninger. (engelsk innhold)