Skip to content

Sammen mot et kvalitetsløft

Å gjøre kvalitetsarbeidet til et styringssystem for aktivt å kunne jobbe mot kontinuerlig forbedring har vært motivasjonen når Fjellinjen AS har arbeidet mot ISO 9001 sertifisering.

Fjellinjen AS er et norsk selskap som krever inn bompenger i Oslo og Bærum og er den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. I arbeidet mot å sertifisere seg i henhold til ISO 9001 fikk Fjellinjen AS kursavdelingen i DNV GL til å skreddersy et kursprogram som skulle bistå dem i prosessen. Målet var å sikre at alle ansatte som skulle involveres i prosessen ble kjent med kravene i standarden og i stand til å spre nødvendig kunnskap internt i bedriften i forkant av sertifiseringsprosessen.

- Det viktigste for oss var å heve kompetansen innenfor området kvalitet og få forståelsen for hva et kvalitetssystem er, forteller organisasjonsrådgiver Jonas Steen Hansen i Fjellinjen. Han forteller videre at det å gjøre kvalitetsarbeidet til et styringssystem fremfor en en sideoppgave har vært svært viktig for ledelsen. - Det har vært avgjørende for oss å skape en felles forståelse av hva et kvalitetsledelsessystem er, presiserer han. For å få til dette har vi valgt å spisse kompetansen hos noen som kan være våre ambassadører inn i kvalitetsarbeidet.

DNV GL satt sammen et kursprogram der målet var at de ansatte og ledergruppen skulle bli kjent med de viktigste kravene i standarden og forstå hvordan de kunne innrette lederskapet for å sikre en etterlevelse og kontinuerlig forbedring i Fjellinjen AS.

Fjellinjen AS har nå gjennomført interne revisjoner, noe som i følge dem selv har vært en svært lærerik prosess. - Vår avviksrapportering er nå satt i system og vi identifiserer stadig forbedringsområder som vi jobber aktivt med for å sikre feilfrie leveranser, forteller Hansen. Han kan videre fortelle at målet nå er å få på plass ISO-sertifisering og begynne å etterleve. - Det er ikke er sertifikatet som er drivkraften, men det å jobbe mot kontinuerlig forbedring, avslutter han.

Bedriftsinterne kurs

Kontakt oss her