ViewPoint Bærekraft

Er bedrifter opptatt av bærekraft?

Bærekraft ser ut til å ha blitt et "must" snarere enn et "nice-to-have" for mange selskaper. Undersøkelsen viser at over halvparten (56 %) av respondentene sier at bærekraft har "svært høy" eller "høy" prioritet i bedriftens forretningsstrategi. Hele 69,9 % har allerede forpliktet seg eller planlegger å forplikte seg til ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål. Store selskaper (>500 ansatte) er tidlig ute, men små selskaper (<100) er i ferd med å ta igjen forspranget etter hvert som kravene til bærekraft øker, og særlig leverandørene presses til å gjøre noe.

For dem som kom sent i gang, er det heldigvis ikke tidspunktet for det første bærekraftstiltaket som avgjør hvilken verdi dette gir. Undersøkelsen viser i stedet at positive resultater i mye større grad avhenger av hvordan man tilnærmer seg bærekraft, det vil si hvilken prioritet man gir det i forretningsstrategien, hvilken strukturert tilnærming man bruker og hvilket bredere syn man har på ESG-dimensjonene og -temaene.

Det er ikke bare interessentene som legger press på selskapene når det gjelder bærekraft. De blir i økende grad oppfordret til å gå bredere ut. Frem til nå har det vært mest fokus på miljødimensjonen. Mange har lenge vært opptatt av å bli grønne og redusere utslippene, og dette har trolig blitt forsterket av energikrisen. Den nye risikobildet, som krever at selskapene håndterer en rekke ulike risikoer - fra informasjonssikkerhet og antikorrupsjon til mangfold, rettferdighet og inkludering (DEI), for å nevne noen - tvinger dem imidlertid til å utvide fokuset til også å omfatte den sosiale dimensjonen og særlig styringsdimensjonen.

Dette kan virke som en uoverkommelig oppgave for mange. Men selskaper som allerede benytter seg av et sertifisert ledelsessystem for å nå sine forretningsmål og gjennomføre sin strategi, kan ha en fordel. Hele 83,5 % mener at et ledelsessystem hjelper dem med å oppfylle ESG-forpliktelsene eller ambisjonene for bærekraftsmålene. Et ledelsessystem som for eksempel er i samsvar med en ISO-standard, kan også sertifiseres av en uavhengig tredjepart. Resultatene fra undersøkelsen viser tydelig behovet for å bygge tillit, spesielt overfor eksterne interessenter som også er de viktigste drivkreftene bak selskapenes bærekraftsinitiativer.

Metode

Undersøkelsen ble gjennomført i mai 2023 ved hjelp av CAWI-metoden (Computer Assisted Web Interviewing). Undersøkelsen omfattet 893 Business Assurance-kunder i DNV fra ulike bransjer i Europa, Nord-Amerika, Mellom- og Sør-Amerika og Asia. Selskaper som ikke har iverksatt eller planlegger å iverksette bærekraftstiltak (7 %), ble utelatt fra undersøkelsen.

Utvalget gjør ikke krav på å være statistisk representativt for selskaper over hele verden.