Skip to content

7 ting å se etter når du er på utkikk etter et sertifiseringsorgan

7 ting å se etter når du er på utkikk etter et sertifiseringsorgan

Overfør ditt sertifikat til DNV GL

Internasjonalt rykte – dagens virksomheter opererer i globale verdikjeder. Har ditt sertifiseringsorgan et verdifullt merkenavn utenfor ditt land eller din region? Sjekk om sertifiseringsorganet er akkreditert og hvilke kunder de jobber med. 

Erfaring fra ditt forretningsområde
– har sertifiseringsorganet referanser innenfor ditt markedssegment? Har de forståelse for- og kan håndtere de utfordringer og det eksterne miljøet du må forholde deg til i hverdagen?

Kapasitet
– kan de levere når det passer for deg? Når du kontakter sertifiseringsorganet, forhør deg om de de kan bidra med ressurser som passer din timeplan og tidsperspektiv. Undersøk om de er konsistente – vil en og samme revisor kunne følge deg gjennom hele revisjonsprosessen? 

Revisorene
– god kommunikasjon og felles forståelse med en revisor som har relevant erfaring fra ditt forretningsområde eller din sektor er viktig for å kunne holde en funksjonell og effektivt samarbeid gjennom hele sertifiseringsprosessen. Du bør innledningsvis få anledning til å møte din revisjonsleder slik at dere sammen kan avklare forventninger til prosessen dere skal begi dere ut på.

Revisjonsmetode
– ledelsessystemer er i endring, noe vi særlig kan se av de nye ISO standardene. Kan sertifiseringsorganet tilby en revisjonsmetodikk som ser på fokusområder for ditt virksometsområde? Vil de diskutere langsiktige forretningsmål med deg? En avhukingsliste kan være tilstrekkelig for noen, men vi anbefaler at dere jobber aktivt med å sikre at sertifikatet skaper merverdi for din bedrift.  

Kurs
– å kunne tilby den opplæringen du behøver for å forstå prosessen med å implementere et ledelssessystem er et stort ansvar. Et ansvar som sertifiseringsorganene bør ta seriøst. Kan de bidra til å skape entusiasme og eierskap for implementeringsprosessen internt i virksomheten? Og er de villig til å skreddersy kursløsninger?

Synlige og målbare resultater
– kan sertifiseringsorganet sikre at du oppnår de resultater du ønsker deg med ditt sertifikat? Og vil de hjelpe deg med å måle, synliggjøre og vedlikeholde verdien  av ditt ledelsessystem?