DNV.no

Hvorfor alle bedrifter bør vurdere ISO sertifisering

ISO sertifisering viser at du tar kvalitet på alvor.

Hvorfor ISO sertifisering?

ISO sertifisering kan åpne dører til nye markeder, styrke ditt forhold til leverandører og det kan potensielt sett gjøre underverker for dine interne prosesser – som igjen kan resultere i langsiktige kostnadsbesparelser.Fordelene ved ISO sertifisering oppsummeres her i finansielle og operasjonelle resultater og fordeler for kunder og ansatte.

1. Operasjonelle resultater

Å følge kravene i standarden innebærer blant annet omlegging til en mer strømlinjeformet og effektiv drift. Styrket forhold til leverandører og høyere omløpshastighet på lagerbeholdningen er gode eksempler på operasjonelle resultater som kan følge av sertifisering. 

2. Finansielle konsekvenser

Sertifisering kan åpne dører til nye markeder og kundegrupper samtidig som det forbedrer og effektiviserer interne prosesser. 

3. Fordeler relatert til de ansatte

Økt fokus på helse, miljø og sikkerhet kan øke både arbeidsmoral og innsats fra de ansatte, som igjen er direkte linket opp mot lavere fravær. En attraktiv arbeidsplass vil lykkes med både å tiltrekke seg- og beholde kompetente medarbeidere.     

4. Fordeler relatert til kunder

Sertifisering gir potensielle kunder en garanti på at produktet eller tjenesten du leverer er av høy kvalitet og signaliserer at du tar kunden og produktet på alvor.

Benefits of certification