Skip to content
Opplæring er nøkkelen

Hvorfor alle bedrifter bør vurdere ISO sertifisering

ISO sertifisering viser at du tar kvalitet på alvor.

Åpne kurs

At alle involverte parter har tilstrekkelig kunnskap om sertifiseringsprosessen og standarden er en viktig suksessfaktor i sertifiseringsarbeidet. Vi anbefaler at flere personer i det involverte teamet deltar. Vi har satt sammen en solid kursportefølje som vil gi deg kunnskapen du trenger og forankringen nødvendig for å lykkes i en sertifiseringsprosess.

Bedriftsinterne kurs

Vi kan levere alle våre kurs bedriftsinternt. På den måten kan du få et opplæringsopplegg tilpasset dine behov og spisset mot dine utfordringer. Vår kursavdeling vil sette sammen en kurspakke og velge kursholdere som har spesifikk erfaring fra din bransje. 

Gap analyse og workshop

En gap-analyse utføres av en revisor for å stemme av hvordan deres prosesser møter sentrale elementer i standardkravene. Resultatene presenteres i en rapport som gir god innsikt i dagens situasjon og vil gi deg en indikasjon på hvor klar din bedrift er for å sertifiseres. Rapporten kan brukes som et verktøy i en workshop der dere jobber hands-on med prosessen, lager en liste over hvilke tiltak som må iverksettes, hvem som er ansvarlig og tidsfrister for når tiltakene skal iverksettes.

Vet du ikke helt hva du leter etter?

Klikk her