Skip to content

Sammen mot et kvalitetsløft

Sammen mot et kvalitetsløft

Fjellinjen AS er et norsk selskap som krever inn bompenger i Oslo og Bærum, og er den viktigste finansielle bidragsyteren til utbygging av vei og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. I arbeidet mot å sertifisere seg i henhold til ISO 9001 fikk Fjellinjen AS DNV GL til å skreddersy et kursprogram som skulle bistå dem i prosessen. Målet var å sikre at de som var involvert prosessen ble kjent med kravene i standarden, og fikk opplæringen de trengte for å spre nødvendig kunnskap internt i bedriften.

- Det viktigste for oss var å heve kompetansen innenfor området kvalitet og skape en forståelse for hva et kvalitetssystem er, forteller organisasjonsrådgiver Jonas Steen Hansen i Fjellinjen AS. Han forteller videre at å sikre at kvalitetsarbeid bli styringssystemet fremfor en sideoppgave har vært svært viktig for ledelsen. 

- Det har vært avgjørende for oss å skape en felles forståelse av hva et kvalitetsledelsessystem er, presiserer han. For å få til dette har vi valgt å spisse kompetansen hos noen som kan være våre ambassadører inn i kvalitetsarbeidet.

DNV GL satt sammen et kursprogram der målet var at de ansatte og ledergruppen skulle bli kjent med de viktigste kravene i standarden og forstå hvordan de kunne innrette lederskapet for å sikre en etterlevelse og kontinuerlig forbedring i Fjellinjen AS.

Fjellinjen AS har nå gjennomført interne revisjoner, noe som i følge dem selv har vært en svært lærerik prosess. 

- Vår avviksrapportering er nå satt i system og vi identifiserer stadig forbedringsområder som vi jobber aktivt med for å sikre feilfrie leveranser, forteller Hansen. Han kan videre fortelle at målet nå er å få på plass ISO-sertifisering og begynne å etterleve. 

- Det er ikke er sertifikatet som er drivkraften, men det å jobbe mot kontinuerlig forbedring, avslutter han.

Jonas Steen Hansen i Fjellinjen AS

Kursene har bidratt til en kontinuerlig forbedring er hverdagen vår. Forbedringen gir høyere effektivitet i leveransene, og trygghet rundt vårt omdømme. Begge deler er vesentlig for utførelsen av vårt samfunnsoppdrag.

  • Jonas Steen Hansen,
  • Organisasjonsrådgiver,
  • Fjellinjen AS