Sertifiseringsprosessen

Hvorfor administrasjonssystemsertifisering?

Samfunn og konsumenter går stadig mer mot null risikotoleranse.

Regulatorer og institusjoner svarer på dette med strengere, mer omfattende forskrifter og detaljerte rapportertingskrav. Som følge av dette er selskaper tvunget til å tilpasse seg en ny realitet, der juridisk og lovbestemt compliance har blitt minimum standard.

Selskaper med stor fremgang forbigår compliance som en del av konkurransestrategien. Risikoadministrasjon blir kjernen i forretnings- og ledelsesprosesser som en måte å holde et forsprang i spillet på.

Et ledelsessystem for kontinuerlig forbedring

Selskaper utvikler prosesser og ytelsesstandarder for å måle og oppfylle mangfoldet av utfordringer som de står overfor. Den beste løsningen er å integrere forretningsprinsipper i administrasjonssystemer.

Selskaper som trekker ut den fullstendige verdien fra ledelsessystemene, ser ledelsessystemet som en måte å håndtere forandring og forbedring på, i stedet for å bare holde status quo. En holistisk metode for et effektiv administrasjonssystem tilfører verdi til forretningen ved å bringe kvalitets-, miljø-, helse- og sikkerhetsproblemer sammen i et enkelt system, noe som bidrar til å gjøre ting bedre, billigere eller hurtigere etter som systemet blir modent og utvikler seg.

Selskaper som akkurat starter sin vei til sertifisering, kan selvfølgelig velge å starte med ett system om gangen for å senere integrere dem.

Hovedadministrasjonssystemstandardene vektlegger kontinuerlig forbedring. Implementering av et administrasjonssystem gir deg muligheten til å fokusere på å optimalisere områder som betyr mest for deg og dine interessenter.

Hvorfor få administrasjonssystemet sertifisert?

En billett til å foreta handel er ofte en sterk innledende motiverende faktor for sertifisering. Lovkrav og krav om globalisering kan være andre grunner. Interessenters som insisterer på mer sofistikerte prosesser og mer nøyaktig ansvar for forretningsatferd er enda en grunn. Slike selskaper søker tredjeparters vurdering og sertifisering som et middel for å dokumentere compliance.

Den mest overbevisende årsaken til sertifisering kan være at toppledelsen ser ekstra verdi når det gjelder å få en ansett tredjepart til å uavhengig revidere deres administrasjonssystemer, rapportere funn og dokumentere resultatet ved å utstede et sertifikat. Ledelsen må være forut for spillet og har ikke råd til hendelser som er forårsaket av mangel på kontroll for å påvirke verdien til merket deres.

I dag er selskaper utsatt for et mye høyere nivå av kritisk undersøkelse fra alle interessenter. Kravet om transparens med hensyn til hvilken påvirkning du gjør på miljøet, hvor sikkert du administrerer operasjonene og hvordan du kontinuerlig forbedrer kvaliteten, er noen av kravene som forretninger står overfor over hele verden.

Kommunikasjon om hvordan du håndterer risiko, er nøkkelen til å skape tillit og trygghet. Implementeringen og sertifiseringen av et administrasjonssystem forteller interessentene at du er på vei til kontinuerlig ytelse med hensyn til kvalitets-, miljø- eller sikkerhetsrelaterte problemer. Ekstern validering hjelper selskaper til å kontinuerlig forbedre sine strategier, operasjoner og servicenivåer. Valg av riktig sertifiseringsorgan garanterer deg en objektiv tredjepartsvalidering og benkemerking av administrasjonssystemet

Det vil føre deg utover bare compliance-sertifisering til en bane der metoden er risikobasert. Ved å sette fokus på risikoene som utgjør de største utfordringene, vil du høste belønning etter å ha lagt ut på en reise med kontinuerlig forbedring.