Skip to content

Sertifiseringsprosessen

Veien til sertifisering

Sertifisering eller registrering etter en standard er resultatet av en vellykket vurdering av en uavhengig tredjepart, slik som DNV.

Enten det er sertifisering av et administrasjonssystem, et produkt eller et prosjekt, gir det bevis på samsvar i henhold til nasjonale eller internasjonale standarder.

Veien til sertifiseringsprosessen vil variere lett for ulike tjenester, slik som sertifisering av administrasjonssystemer eller produkter. For å veilede deg gjennom prosessen har vi valgt et administrasjonssystem som et eksempel.

Hvordan forbereder jeg meg for en akkreditert sertifisering?

Etter å ha bestemt administrasjonssystemet du ønsker å implementere, er det visse trinn for å få deg i gang. Disse enkle trinnene har vist seg å være uvurderlige for selskaper som søker sertifisering. Etter som du setter i gang, hold følgende i tankene:

 • Se til at du begynner prosessen med riktig holdning.
 • Ha en fullstendig forståelse av konseptet som fremsettes i standarden og bruk det som en guide til å definere administrasjonssystemet ditt.
 • Forstå hva hvilken bruk og implikasjoner standarden vil betyr for selskapet.
 • Bruk standarden som et verktøy for forbedring.
 • Ha en forståelse for risikoene og prosessene som påvirker din organisasjons egenskap til å realisere forretningsstrategien. Organisasjonens evne til å realisere forretningsstrategien.
 • Velg din partner (sertifiseringsorgan/registreringsorgan) omhyggelig.

Hvilke trinn skal jeg følge?

Nedenfor finner du 10 generelle trinn som vil ta deg ned veien til sertifisering:

 • Anskaff standarden: Anskaff og les gjennom en kopi av standarden for å gjøre deg kjent med kravene og bestem om sertifisering/registrering etter denne standarden er fornuftig for din organisasjon.
 • Gjennomgå litteratur og programvare: Det finnes en stor mengde av utgitt informasjon som er tilgjengelig, som er designet til å hjelpe deg til å forstå og implementere en standard. Mer også at for noen standarder, er det utviklet retningslinjer for hvordan du implementerer kravene innenfor en organisasjon (f.eks. ISO/TS 9002 som dekker ISO 9001 og ISO 14004 som dekker ISO 14001). Ta litt tid til å undersøke hva som er tilgjengelig og identifiser hvilken som kan være støttene for din implementeringsprosess.
 • Sett sammen et team og definer strategien din: Tilpasning av et administrasjonssystem må være en strategisk beslutning for hele organisasjonen. Det er avgjørende at senior ledelse er involvert i beslutningen og opprettelsesprosessen. De bestemmer forretningsstrategien som et effektivt administrasjonssystem skal støtte. I tillegg trenger du et dedikert team for å utvikle og implementere administrasjonssystemet.
 • Bestemme opplæringsbehov: Dine teammedlemmer som er ansvarlige for å implementere og opprettholde administrasjonssystem(er) vil ha behov for å kjenne de fullstendige detaljene for de(n) gjeldende standarden(e). Det er et bredt utvalg av opplæringer, workshops og seminarer tilgjengelig som er designet for å oppfylle dine behov. Vi tilbyr et antall offentlige kurs over hele verden. Kontakt ditt lokale DNV-kontor for mer informasjon.
 • Gjennomgå konsulentalternativer: Uavhengige konsulenter vil være i stand til å gi deg råd om en fungerende, realistisk og kostnadseffektiv strategiplan for implementeringen.
 • Utvikle din administrasjonssystemdokumentasjon: Bestem en egnet plattform for din administrasjonssystemdokumentasjon (dvs. spesifikk programvare, prosesskartbasert, SharePoint-basert). Den riktige plattformen er viktig for å sikre effektiv administrasjon, kommunikasjon og implementering. Administrasjonssystemet skal beskrive retningslinjene og operasjonene til selskapet ditt. Dokumentasjonen inkluderer relevante prosesser og annen dokumentert informasjon som er nødvendig for å støtte deg i å oppfylle dine beregnede resultater og kravene til den gjeldende standarden.
 • Bestem, administrer og dokumenter dine prosesser: Et viktig trinn i å utvikle ditt administrasjonssystem er å bestemme de nødvendige prosessene og deres interaksjoner i samsvar med dine retningslinjer, strategi og mål. Disse prosessene skal dekke områder som:
  • Produkt- og servicerealisering (driftsprosesser)
  • Oppfylle relevante behov og forventninger av kunder og andre interessenter
  • Administrasjonsprosesser, inkludert måling, analyse, forbedring og innovasjon
 • Implementere ditt ledelsessystem: Kommunikasjon og opplæring er nøkkelen til en vellykket implementering. I løpet av implementeringsfasen vil organisasjonen fungere i henhold til de etablerte prosessene og tilkoblede kriterier for å dokumentere og demonstrere effektiviteten til administrasjonssystemet.
 • Vurdere en forhåndsvurdering: Du kan velge å få utført en preliminær evaluering av implementeringen av administrasjonssystemet av et sertifiseringsorgan/registreringsorgan. Formålet er å identifisere områder med manglende kompatibilitet eller svakheter og gjøre at du kan korrigere disse områdene før du begynner den akkrediterte sertifiseringsprosessen. Hvis det vurderes en ikke-kompatibilitet, betyr det at et spesielt område i ledelsessystemet ikke er i samsvar med kravene til standarden.
 • Velg et sertifiseringsorgan/registreringsorgan: Ditt forretningsforhold med sertifiseringsorganet/registreringsorganet vil eksistere i mange år, da sertifiseringen din må opprettholdes. For å ha et effektiv administrasjonssystem, er kontinuerlig forbedring avgjørende. DNV vil hjelpe deg til å få maksimal verdi gjennom sertifiseringsreisen med en partnerskapmetode, risikobasert revisjon og digitale verktøy som fremmer effektivitet og forbedring.