Sertifiseringsprosessen

Klager og protester

Klager

En klage er et uttrykk for utilfredshet som sendes til DNV, vanligvis relatert til hvordan vi administrerer og leverer våre tjenester eller til ytelsen av en DNV-sertifikatholder. Klager kan opprettes av enhver interessent i sertifiseringsprosessen – dette kan inkludere våre eksisterende kunder, programeiere, regulerende organer og tredjeparter (f.eks. en kunde av vår sertifiserte kunde). En klage kan registreres ved å fylle ut dette skjemaet. Håndteringsprosessen er som følger:
  • Den mottatte klagen vil bli registrert av den relevante lokale enheten innenfor DNV.
  • En person som er ansvarlig for håndteringen av klagen vil utnevnes og relevant administrasjon vil bli varslet.
  • Et innledende svar vil sendes til den klagende parten for å bekrefte mottak av klagen.
  • Etter validering vil klagen analyseres, og eventuelle utbedringer og korrigerende tiltak vil bli implementert.
  • Et skriftlig svar vil bli sendt til den klagende parten med resultatet av prosessen og DNVs beslutning, som vil tas av, eller gjennomgås og godkjennes av en person som ikke tidligere var involvert i emnet for klagen.
Hvis klagen er relatert direkte til organisasjonen som holder et DNV-sertifikat, skal du først ta den opp direkte med organisasjonen og gi dem en sjanse til å svare, før du kontakter DNV.

Konfidensialitet

Klager som gjelder ytelsen til én av våre kunder, vil normalt bli videresendt til kunden for deres vurdering og svar. Alle andre klager vil bli holdt konfidensielle, med mindre annet er avtalt med den klagende personen.

Protester

En protest kan legges inn når en interessent ikke godtar en beslutning som tas av DNV i forhold til en sertifisering. En protest kan registreres ved å fylle ut dette skjemaet. Håndteringsprosessen er som følger:
  • Den mottatte protesten vil bli registrert av den relevante lokale enheten innenfor DNV.
  • En person som er ansvarlig for håndteringen av protesten vil utnevnes og relevant administrasjon vil bli varslet.
  • Et innledende svar vil sendes til den protesterende parten for å bekrefte mottak av protesten.
  • Etter validering vil protesten analyseres, og eventuelle utbedringer og korrigerende tiltak vil bli implementert.
  • Et skriftlig svar vil bli sendt til den protesterende parten med resultatet av prosessen og DNVs beslutning, som vil tas av, eller gjennomgås og godkjennes av en person som ikke tidligere var involvert i emnet for protesten.