Skip to content

Overgang til FSSC 22000 versjon 6

Styringssystem for mattrygghet

FSSC 22000 er en referansestandard for mattrygghet fra Global Food Safety Initiative (GFSI). Den er basert på den anerkjente standarden for styringssystemer for mattrygghet ISO 22000, det bransjerelevante Pre-Requisite Program (PRP) og tilleggskrav definert av FSSC. Standarden gir en komplett sertifiseringsordning for styringssystemer for mattrygghet og er i tråd med ISOs tilnærming og overordnede struktur.

Den oppdaterte FSSC 22000 versjon 6

Versjon 6 av FSSC 22000 ble utgitt i april 2023. Hovedårsakene til oppdateringen var å:

  • integrere kravene i ISO 22003-1:2022,
  • styrke kravene for å hjelpe organisasjoner med å oppfylle FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG),
  • og innlemme tilbakemeldinger fra utviklingsundersøkelsen som ble gjennomført for versjon 6.

Oppdateringene er betydelige og omfatter hovedsakelig endringer i produktkategorier, revisjonsvarighet og ytterligere FSSC-krav på områder som matsvinn, kvalitetskontroll, utstyrsstyring, allergenhåndtering og integrering av krav til mattrygghet og kvalitetskultur.

Kravet til revisjonsvarighet er oppdatert i tråd med ISO 22003-1:2022. For alle sertifiserte organisasjoner vil den totale varigheten av revisjonen bli gjennomgått og oppdatert i henhold til de nye reglene for beregning av varighet. Den nye regelen gjelder for neste planlagte regelmessige revisjon, det vil si neste overvåkings- eller resertifiseringsrevisjon.

Tidslinje for overgang

Selskapene har en overgangsperiode på 12 måneder. De første revisjonene til versjon 6 starter 1. april 2024. Alle sertifiserte organisasjoner må fullføre oppgraderingsrevisjonen til versjon 6 før 31. mars 2025.

Revisjoner i henhold til gjeldende FSSC 22000 versjon 5.1 er tillatt til og med 31. mars 2024. Fra 1. april 2024 skal alle FSSC 22000-revisjoner gjennomføres mot versjon 6.0 av standarden. Spesielle regler gjelder hvis trinn 1 av revisjonen gjennomføres i mars 2024 og trinn 2 av revisjonen i april 2024. For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale DNV-kontor.

For allerede sertifiserte selskaper vil revisjonen til versjon 6.0 bli betraktet som en oppgraderingsrevisjon. Det vil derfor være en fullstendig revisjon i henhold til den nye FSSC 22000 versjon 6.0, og den kan være varslet eller uanmeldt for å oppfylle kravene til 3 års uanmeldt revisjon.

Som sertifiseringsorgan er DNV pålagt å oppdatere og utstede FSSC 22000-sertifikatet på nytt etter at en oppgraderingsrevisjon av versjon 6 er gjennomført. Den nye utstedelsen opprettholder utløpsdatoen for sertifikatet fra versjon 5.1.

Alle oppgraderingsrevisjoner skal lastes opp på FSSC Assurance Platform innen to måneder etter den siste dagen av oppgraderingsrevisjonen av versjon 6. Opplastingen må være fullført innen 31. mai 2025. Alle versjon 5.1-sertifikater vil automatisk bli satt til "tilbaketrukket" etter 31. mai 2025.

Forberedelser til implementering

Vi anbefaler at du begynner å forberede deg på overgangen så tidlig som mulig og planlegger hvordan du skal implementere de nødvendige endringene i matforvaltningssystemet.

Anbefalte trinn:

  • Gjør deg kjent med den oppdaterte standarden, med fokus på endringene.
  • Gi opplæring til relevant personell i organisasjonen for å sikre at de forstår kravene og de viktigste endringene.
  • Identifiser hvilke mangler som må utbedres, og utarbeid en implementeringsplan.
  • Oppdater ledelsessystemet og iverksett tiltak.

Hvordan kan DNV hjelpe?

DNV kan være din partner, enten du ønsker å gå over til en ny standard eller starte en sertifiseringsreise innen mattrygghet. Vi tilbyr overgangs- og standardopplæring, egenvurderinger, gap-analyse og sertifisering.

 

FSSC 22000 version 6

Download relevant documentation