Skip to content

Sertifisering i praksis

- hvilke fordeler kan du høste?

Fordelene av sertifisering kan deles inn i fire kategorier: 

  • Operasjonelle resultater  
  • Finansielle konsekvenser  
  • Fordeler relatert til kunder  
  • Fordeler relatert til ansatte