Hvorfor være partner med oss?

Ingen ledelsessystemsertifikater er like. Ved å bli partner med oss for dine sertifiseringsbehov, starter du en reise for å skape forretningskraft og bærekraftig forretningsytelse.

Certification by DNV GL

Vi har utstedt mer enn 90.000 sertifikater over hele verden og jobber med Fortune 500, samt små og mellomstore selskaper. Vi strebere alltid etter å sikre kvalitet og integritet og avansere innovative tjenester som legger til verdi. Vår misjon er å hjelpe alle våre kunder med eventuelle umiddelbare sertifiseringsbehov, samtidig som vi realiserer deres langsiktige strategiske mål på en bærekraftig måte. Med oss får du:

  • Sertifisering som hjelper deg til å administrere driftsmessige risikoer, forbedre leverandøradministrasjon, demonstrere compliance og bygge langsiktig forretningsstyrke.
  • Et uavhengig, pålitelig sertifiseringsorgan og opplæringsleverandør som er dedikert til å hjelpe deg å optimalisere ytelse, fremme kompetanse og sikre compliance med standarder og forskrifter.
  • Ledende sikringstjenester som er bygget på revisorekspertise, vår unike Risk Based Certification® og digital innovasjon.
  • Engasjement for å tilføre ekstra verdi ved å revidere gjennom kontinuerlig utvikling av våre eksisterende tjenester, digitale løsninger og revisorkompetanse.
  • Forbedring gjennom bevissthet, fra avansert analyse og benkemerket innsikt (Lumina™) til vår ViewPoint kundemiljørapporter for å avsløre hvordan likestilte håndterer trendledelsessystem og bredere emner (se rapporter på dvn.com/viewpoint).
  • Vend kunnskap til handling med opplæringskurs som tilbys om utvikling og integrasjon av ledelsessystemer, interne revisoropplæringskurs og IRCA-sertifisert sjefsrevisoropplæringskurs. Dette dekker administrasjonssystemstandarder fra ISO 9001, ISO 14001 til ISO 45001 og utover dette, samt nye standarder og versjoner når det er relevant.
  • For å håndtere økende etterspørsel etter bærekraftige operasjoner og sikkert bidrag til FNs mål om bærekraftig utvikling (SDG-er).

Drevet av vårt formål med å beskytte liv, eiendom og miljø hjelper DNV organisasjoner til å fremme sikkerhet og bærekraftighet i virksomheten. Vår bakgrunn strekker seg helt tilbake til 1864. I dag er DNV en av verdens ledende tilbydere av sertifiserings-, sikrings- og risikoadministrasjon. Enten det gjelder å sertifisere et selskaps ledelsessystem eller produkter, gi opplæring eller vurdere forsyningskjeder, jobber vi for å hjelpe deg til å foreta kritiske beslutninger med sikkerhet.