Hvorfor velge DNV GL?

Sertifikatene for ledelsessystemer er ikke alle like. Vi tilbyr sertifisering verden over og innehar en rekke nasjonale akkrediteringer. Med vårt globale nettverk av lokale ressurser tilbyr vi deg den sertifisering som er best tilpasset dine behov, din virksomhet og bedriftens beliggenhet. Uansett hvor du befinner deg, legger våre revisorer vekt på kunnskap om din bransje.

Certification by DNV GL

DNV GL er en av verdens ledende sertifiseringsorganer og tilbyr det nyeste innen sertifiseringstjenester for ledelsessystemer. Med mer enn 70 000 sertifikater på verdensbasis, er vårt navn forbundet med et sterkt engasjement for sikkerhet, kvalitet og miljøvern. Følgende egenskaper gjør DNV GL til en god samarbeidspartner for å møte din bedrifts sertifiseringsbehov:

  • Vi tilbyr Risk Based Certification (1) som standard metode for sertifisering av ledelsessystem. Ved å fokusere revisjonen på risikoområder, får virksomheten mer enn bare et sertifikat. Revisorene evaluerer også hvordan ledelsessystemet tar hensyn til risikobehandling, dvsv identifiserer styrker, svakheter og forbedringsmuligheter.
  • Vi gir deg et helhetlig konsept ved å tilby en rekke sertifiseringstjenester for både enkelt og kombinert sertifisering, noe som gjør sertifiseringsprosessen mer effektiv.
  • Vi har kontorer over hele verden som kan gi deg lokal service uansett hvor din bedrift er lokalisert. Våre medarbeidere snakker ditt språk og kjenner dine lokale behov, tradisjoner og markeder.
  • Vi er et av de få globale sertifiseringsorganene som er aktivt engasjert i utvikling av nye internasjonale standarder, som OHSAS 18001 (helse, arbeidsmiljø og sikkerhet) og SA 8000 (sosialt ansvar).
  • Vi er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester innen godkjennelse og verifisering/sertifisering for reduksjon av drivhusgasser. Vi er akkreditert i henhold til UK Emissions Trading Scheme og som sertifiseringsorgan under UNFCCCs (United Nations Framework Convention for Climate Change) akkrediteringssystem.
  • Vi har et av de strengeste opplærings- og kvalifiseringsprogrammer for revisorer i bransjen, og garanterer at våre tjenester innen Risk Based Certification utføres med toppkvalitet – hver eneste gang, over alt.

1. Risk Based Certification is a registered EU trademark of Det Norske Veritas GL AS.