Sertifiseringsprosessen

Hvorfor være partner med oss?

Ingen ledelsessystemsertifikater er like. Ved å bli partner med oss for dine sertifiseringsbehov, starter du en reise for å skape forretningskraft og bærekraftig forretningsytelse.

Vi har utstedt mer enn 90.000 sertifikater over hele verden og jobber med Fortune 500, samt små og mellomstore selskaper. Vi strebere alltid etter å sikre kvalitet og integritet og avansere innovative tjenester som legger til verdi. Vår misjon er å hjelpe alle våre kunder med eventuelle umiddelbare sertifiseringsbehov, samtidig som vi realiserer deres langsiktige strategiske mål på en bærekraftig måte. Med oss får du:

  • Sertifisering som hjelper deg til å administrere driftsmessige risikoer, forbedre leverandøradministrasjon, demonstrere compliance og bygge langsiktig forretningsstyrke.
  • Et uavhengig, pålitelig sertifiseringsorgan og opplæringsleverandør som er dedikert til å hjelpe deg å optimalisere ytelse, fremme kompetanse og sikre compliance med standarder og forskrifter.
  • Ledende sikringstjenester som er bygget på revisorekspertise, vår unike Risk Based Certification® og digital innovasjon.
  • Engasjement for å tilføre ekstra verdi ved å revidere gjennom kontinuerlig utvikling av våre eksisterende tjenester, digitale løsninger og revisorkompetanse.
  • Forbedring gjennom bevissthet, fra avansert analyse og benkemerket innsikt (Lumina™) til vår ViewPoint kundemiljørapporter for å avsløre hvordan likestilte håndterer trendledelsessystem og bredere emner (se rapporter på dvn.com/viewpoint).
  • Vend kunnskap til handling med opplæringskurs som tilbys om utvikling og integrasjon av ledelsessystemer, interne revisoropplæringskurs og IRCA-sertifisert sjefsrevisoropplæringskurs. Dette dekker administrasjonssystemstandarder fra ISO 9001, ISO 14001 til ISO 45001 og utover dette, samt nye standarder og versjoner når det er relevant.
  • For å håndtere økende etterspørsel etter bærekraftige operasjoner og sikkert bidrag til FNs mål om bærekraftig utvikling (SDG-er).

Drevet av vårt formål med å beskytte liv, eiendom og miljø hjelper DNV organisasjoner til å fremme sikkerhet og bærekraftighet i virksomheten. Vår bakgrunn strekker seg helt tilbake til 1864. I dag er DNV en av verdens ledende tilbydere av sertifiserings-, sikrings- og risikoadministrasjon. Enten det gjelder å sertifisere et selskaps ledelsessystem eller produkter, gi opplæring eller vurdere forsyningskjeder, jobber vi for å hjelpe deg til å foreta kritiske beslutninger med sikkerhet.