Sertifiseringsprosessen

Kombinert sertifisering

Kombinert sertifisering av to eller flere styringssystemer er en fordelaktig måte å sertifisere virksomhetens styringssystemer i henhold til flere standarder under ett.

For å oppfylle kravene til en bærekraftig utvikling er det en fordel å ha et helhetlig ledelsessystem. Ved å sertifisere dine forskjellige ledelsessystemer under ett, kan du spare tid og penger, samtidig som du gjør ledelsessystemet mer effektivt.

Hvert enkelt ledelsessystem er rettet mot interne prosesser knyttet til enkeltområder, som kvalitet, ytre miljø, sikkert arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet og annet. Med et kombinert ledelsessystem kan du imidlertid, med en helhetlig tilnærming, forbedre dine interne prosesser og få alle systemene evaluert med bare én sertifiseringsrevisjon.

Tredjeparts sertifisering kan være mer enn bare "a ticket to trade". Ved å samarbeide med DNV er sertifisering en måte å forbedre virksomheten på. Risk Based Certification er vår unike metode for vurdering av virksomhetens evne til å tilfredsstille standardenes krav, i tillegg til å evaluere prosessene som er identifisert som kritiske suksessfaktorer. Risk Based Certification identifiserer styrker, svakheter og forbedringsmuligheter, og revisjonen gjennomføres dermed nærmere bedriftens fokusområder.