Alt om de nye ISO-standardene

Kompetanseutvikling

Hva slags kompetanse kreves for at din bedrift skal møte kravene i nye standardene?

At alle involverte parter har riktig oppfatning av endringene og kravene i standarden er en viktig suksessfaktor i arbeidet mot de nye standardene Vi har derfor satt sammen en solid kursportefølje som vil gi deg kunnskapen du trenger for å møte kravene i de nye standardene.