Gap-analyse

Desk with tables spread around

Kontakt oss

Ønsker du å bestille en gap-analyse?

Kontakt oss her

Vi anbefaler våre kunder å gjennomføre en gap-analyse for å se hvordan ledelsessystemet møter sentrale elementer i den nye versjonen av standardene. Resultatene presenteres i en rapport som gir god  innsikt i dagens situasjon og vil gi deg en indikasjon på hvor klar din bedrift er for overgangen.

Rapporten identifiserer avvikene som må adresseres for å lykkes med oppgradering til en ny versjon av standarden og er et godt og effektivt veiledningsdokument til bruk i planlegging av overgangen. Detaljnivået på analysen kan skreddersys din bedrifts behov. Vi gir deg også et hjelpeverktøy som kan benyttes for å rapportere status når du arbeider med korrigerende tiltak mot et styringssystemet som er i henhold til de nye 2015-versjonene

Kontakt oss

Ønsker du å bestille en gap-analyse?

Kontakt oss her