Skip to content

Alt om de nye ISO-standardene

Slik lykkes du med overgangen

Høsten 2015 kom ISO 9001 og ISO 14001 i nye versjoner. OHSAS 18001 får nytt navn, ISO 45001, og blir standarden for arbeidsmiljø. Det får betydning for deg som er sertifisert eller skal sertifiseres.

Vi anbefaler følgende steg for en vellykket overgang: 


1. Les deg opp 

Før du gjør noe annet bør du selv gjør deg kjent med innholdet og kravene i de nye standardene.  Vi tilbyr en rekke veiledningsdokumenter som kan brukes i dette kartleggingsarbeidet. 

2. Gap-analyse

En gap-analyse identifisere avvik som adresseres for å lykkes med overgangen til de nye standardene. Analysen presenteres i et dokument som vil være et viktig underlag i arbeidet mot overgangsrevisjonen.

3. Kurs

Når avvikene er identifisert må behovet for intern opplæring kartlegges. At alle involverte parter har den rette forståelsen for endringene og kravene i standarden er en viktig suksessfaktor i arbeidet mot de nye standardene. 

4. Gjennomfør overgangsrevisjonen

Å samarbeide med revisor om forberedelsene til overgangsrevisjonen kan være svært verdifullt. Han eller hun vil kunne bistå dere med å implementere tiltak og oppdatere ledelsessystemet deres i henhold til de nye kravene.


Om 2015-versjonene av ISO-standardene

ISOs nye strukturelle oppbygging innebærer økt fokus på effektiv prosessledelse, adresserer endring og behovet for endringsledelse og stiller strengere krav til tilrettelegging for bærekraftig utvikling.

Alle virksomheter må sertifisere seg i henhold til de nye standardene i løpet av tre år fra dagen da de nye standardene ble lansert.

Slik kommer du i gang med nye ISO

  ISO 9001:2015 - Veiledning

ISO 9001:2015 - Veiledning

  ISO 14001:2015 - Veiledning

ISO 14001:2015 - Veiledning

 

Les deg opp

 

Gjennomfør en gap-analyse

 

Skaff deg nødvendig kompetanse

 

Klar for resertifisering?

Kontakt oss her