Systemsertifisering

DNV Business Assurance er en av verdens ledende sertifiseringsorgan for akkreditert sertifisering av styringssystem.
Management Systems Certification

 Vi tilbyr en bred portefølje av tjenester innen systemsertifisering. Gjennom vår revisjonsmetodikk Risk Based CertificationTM bedømmer vi ditt styringssystems samsvar mot internasjonale standarder og måler hvor godt systemet støtter dine forretningsprosesser.

Relevante kurs

Kvalitetsledelse

Energi og Miljø

HMS og Risiko

Informasjonssikkerhet

More information

Building Sustainable Business Performance?

A short guide on sustainability

Risk Based Certification

A sustainable management system

Nye ISO

Vår kursportefølje

Standard Online

Totalleverandør av standarder, normer og relaterte produkter til hele det norske samfunn