DNV.no

Næringsmiddel og mattrygghet

Forbrukerne tar mattrygghet og kvalitet for gitt. Og de burde kunne gjøre.

Food and beverage certification services by DNV GL

Konsumenter krever at mat og drikke skal være trygge, og de holder dagligvarehandelen ansvarlig for avvik. Mattrygghet, kvalitet og bærekraftige prosesser begynner med primærproduksjonen. Det er dermed nødvendig for dagligvarehandelen å jobbe systematisk med mattrygghet i alle ledd i forsyningskjedene - fra produksjon til pakking og transport – for å forhindre avvik. Ved å innarbeide et styringssystem for mattrygghet viser du at din bedrift jobber aktivt og målrettet for å sikre produksjon av trygge næringsmidler eller fôr.