Risk Management - ISO 14971:2019

Risk management was requested when the MDD 93/42/EEC was released and is one of the big processes through the coming MDR 2017/745. Over the years there have been updates and changes in the standard as well as in the interpretation and industry practice. This course will give the overview of the standard, the process and the tools. Expectations from Notified Bodies will also be discussed as well as authorities’ expectations. The process interface and the resource needs will be part of the course. A workshop will give guidance on risk analysis. The ISO/TR 24971 will also be covered.

About Risk Management - ISO 14971:2019

Goal:

To give a basic understanding and give some tools on how to run and benefit from the risk management process.

Who benefits:

Management, design and development engineers, QA/RA specialists, risk managers, customer support/service, clinical support, marketing, contract manufacturer and component manufacturer as applicable.

Course Leader:

Anette Sjögren, PREVENTIA AB

Anette is a member of the Swedish (TK355 – ISO 13485, ISO 14971 and IEC 62366) and the international technical (TC210) committee and was also part of the international PMS task force.

Language:

Course material is in English.

Presentation in English or Swedish (depending on the participants).

Program:

Introduction to the ISO 14971

• Background and regulatory requests

• The risk management process

- Risk Management Plan (RMP)

- Acceptance criteria

- Risk Analysis

- Risk Management Report

• Process interfaces and organization requirements

Risk analysis

• What kind of risk analysis and technique?

• Work shop RMP and risk analysis

• Presentation work shop

Discussion and questions

Venue:

The training is held in the area of Copenhagen, Denmark

About Risk Management - ISO 14971:2019

Goal:

To give a basic understanding and give some tools on how to run and benefit from the risk management process.

Who benefits:

Management, design and development engineers, QA/RA specialists, risk managers, customer support/service, clinical support, marketing, contract manufacturer and component manufacturer as applicable.

Course Leader:

Anette Sjögren, PREVENTIA AB

Anette is a member of the Swedish (TK355 – ISO 13485, ISO 14971 and IEC 62366) and the international technical (TC210) committee and was also part of the international PMS task force.

Language:

Course material is in English.

Presentation in English or Swedish (depending on the participants).

Program:

Introduction to the ISO 14971

• Background and regulatory requests

• The risk management process

- Risk Management Plan (RMP)

- Acceptance criteria

- Risk Analysis

- Risk Management Report

• Process interfaces and organization requirements

Risk analysis

• What kind of risk analysis and technique?

• Work shop RMP and risk analysis

• Presentation work shop

Discussion and questions

Venue:

The training is held in the area of Copenhagen, Denmark

Management Systems Training

 

Opplæringsmetodikk og fordeler

DNVs opplæring kombinerer revisorkompetanse, dataanalyse og LMS-tilgjengelighet (Learning Management System).

 

Helse

Enhver pasient skal få den beste behandlingen verden over

 

HMS og risiko

​Lær hvordan du kan identifisere og jobbe med risikoelementer i dine prosesser, oppgaver og aktiviteter gjennom et av våre kurs innen HMS og risikostyring.

 

Infomasjonssikkerhet og IT sikkerhet

Informasjon er en viktig ressurs for enhver bedrift, men den innebærer også spesielle forpliktelser

 

Kvalitetsledelse

​Kvalitet kan oppnås gjennom etablering av prosesser, måling og forbedring. DNV arrangerer en rekke kurs som dekker ulike områder av et styringssystem for kvalitet.

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Miljø og energi

Offentlig bekymring for miljø- og energispørsmål, strengere miljølovgivning og økt medieoppmerksomhet stiller større krav til bedrifter i dag

 

Risikohåndtering

Formålet med risikostyring er ikke å eliminere risiko, men å forstå den slik at du kan dra nytte av oppsiden og minimere nedsiden.

 

Samfunnsansvar

Samfunnet stiller høye krav til hvordan bedrifter arbeider med og rapporterer sitt samfunnsansvar. Våre kurs setter fokus på flere områder innenfor samfunnsansvar og er praktisk rettet for at du skal kunne jobbe effektivt for en trygg og bærekraftig fremtid.

 

Sjømat og mattrygghet

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities