Skip to content

Praktisk risikovurdering

Hvordan kan du styre og analysere risiko på din arbeidsplass? Skaffdeg oversikt over hvilke farer og risikoer du har gjennom å utføre risikovurdering i prosjekter og løpende drift.

Du lærer hvordan du håndterer farer med høy risiko gjennom egnede risikoreduserende tiltak. 

Målgruppe

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i bl.a. arbeidsmiljølovgivningen og i flere ISO-standarder. Kurset egner seg for ledere og prosjektledere i alle bransjer. 

 

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer å risikovurdere prosjekter og arbeidsprosesser. Dette gjennomføres ved å gi deltagerne en praktisk innføring i hele risikovurderingsprosessen – å kartlegge farer og trusler, analysere og evaluere risiko og bestemme risikoreduserende tiltak.

Læringspunkter

 • Definisjon av fare, trusler og risiko
 • Grunnleggende steg i risikostyring
 • Systemavgrensning
 • Fare- og trusselidentifikasjon
 • Vurdering av risiko og muligheter
 • Risikoreduserende tiltak
 • Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse

Deltagerne arbeider i grupper der de får erfaring i å gjennomføre en risikoanalyse på et aktuelt prosjekt med støtte og veiledning av kursholderne.   

 

    

Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset er også levert som bedriftsinternt kurs tilpasset ulike bransjer, for eksempel skogindustrien og helsesektoren. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift. Se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Du lærer hvordan du håndterer farer med høy risiko gjennom egnede risikoreduserende tiltak. 

Målgruppe

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i bl.a. arbeidsmiljølovgivningen og i flere ISO-standarder. Kurset egner seg for ledere og prosjektledere i alle bransjer. 

 

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer å risikovurdere prosjekter og arbeidsprosesser. Dette gjennomføres ved å gi deltagerne en praktisk innføring i hele risikovurderingsprosessen – å kartlegge farer og trusler, analysere og evaluere risiko og bestemme risikoreduserende tiltak.

Læringspunkter

 • Definisjon av fare, trusler og risiko
 • Grunnleggende steg i risikostyring
 • Systemavgrensning
 • Fare- og trusselidentifikasjon
 • Vurdering av risiko og muligheter
 • Risikoreduserende tiltak
 • Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse

Deltagerne arbeider i grupper der de får erfaring i å gjennomføre en risikoanalyse på et aktuelt prosjekt med støtte og veiledning av kursholderne.   

 

    

Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset er også levert som bedriftsinternt kurs tilpasset ulike bransjer, for eksempel skogindustrien og helsesektoren. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift. Se kontaktinformasjon i høyre kolonne.
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials