Ledelsens gjennomgang

Hva er beste praksis for gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse? Vi deler våre erfaringer fra våre revisjoner, og går igjennom mål, forberedelser, konklusjoner og oppfølging for best mulig resultat av ledelsens gjennomgåelse.​​​​ Hva gjør de bedriftene som lykkes best?

​​Formålet med kurset er å dele våre erfaringer rundt beste praksis for ledelsens gjennomgåelse med vekt på god forberedelse.

Målgruppe

Kurset passer for personer som skal lede eller forberede ledelsens gjennomgåelse i sertifiserte bedrifter eller i bedrifter som ønsker å bli sertifisert.

Kurset omhandler:

  • Målsetningen ved ledelsens gjennomgåelse
  • Innsamling, analyse og presentasjon av datagrunnlag for gjennomgangen
  • Konklusjoner og oppfølging
Kursholder vil gi innspill og synspunkter på beste praksis. Våre kursholdere har utstrakt erfaring fra en rekke revisjoner innen ulike bransjer og standarder. Selve kurset er bygd opp med en sentral case som benyttes ved kursgjennomføringen.

​​Formålet med kurset er å dele våre erfaringer rundt beste praksis for ledelsens gjennomgåelse med vekt på god forberedelse.

Målgruppe

Kurset passer for personer som skal lede eller forberede ledelsens gjennomgåelse i sertifiserte bedrifter eller i bedrifter som ønsker å bli sertifisert.

Kurset omhandler:

  • Målsetningen ved ledelsens gjennomgåelse
  • Innsamling, analyse og presentasjon av datagrunnlag for gjennomgangen
  • Konklusjoner og oppfølging
Kursholder vil gi innspill og synspunkter på beste praksis. Våre kursholdere har utstrakt erfaring fra en rekke revisjoner innen ulike bransjer og standarder. Selve kurset er bygd opp med en sentral case som benyttes ved kursgjennomføringen.
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials