Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Hva betyr egentlig det som står i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten?

Synes du det er utfordrende å forstå hvordan du skal omsette kravene i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten til den praktiske hverdagen din som leder? Vi har utviklet et nytt kurs som gir deltakerne en innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i denne forskriften.

Målgruppe

Ledere på alle nivåer i helsetjenesten. Kvalitetsrådgivere eller andre med roller innen kvalitet.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med og innholdet i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Kurset er basert på denne forskriften og helsedirektoratets veileder til denne. Kravene i forskriften vil bli gjennomgått. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha økt forståelse for formålet til forskriften som er å bidra til:

 • Faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester
 • Kvalitetsforbedring
 • Pasient- og brukersikkerhet
 • At øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves

Læringspunkter:

Disse fire områdene innenfor forbedring vil bli vektlagt og forklart i detalj:

 • Plikten til å planlegge
 • Plikten til å gjennomføre
 • Plikten til å evaluere
 • Plikten til å korrigere

Under hvert av disse punktene vil det bli gitt eksempler på hvilken relevant dokumentasjon som kan vise til samsvar med kravene.

Kurset er lagt opp med både teori og gruppeoppgaver.

 

Synes du det er utfordrende å forstå hvordan du skal omsette kravene i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten til den praktiske hverdagen din som leder? Vi har utviklet et nytt kurs som gir deltakerne en innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i denne forskriften.

Målgruppe

Ledere på alle nivåer i helsetjenesten. Kvalitetsrådgivere eller andre med roller innen kvalitet.

Innhold

Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med og innholdet i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten. Kurset er basert på denne forskriften og helsedirektoratets veileder til denne. Kravene i forskriften vil bli gjennomgått. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha økt forståelse for formålet til forskriften som er å bidra til:

 • Faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester
 • Kvalitetsforbedring
 • Pasient- og brukersikkerhet
 • At øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves

Læringspunkter:

Disse fire områdene innenfor forbedring vil bli vektlagt og forklart i detalj:

 • Plikten til å planlegge
 • Plikten til å gjennomføre
 • Plikten til å evaluere
 • Plikten til å korrigere

Under hvert av disse punktene vil det bli gitt eksempler på hvilken relevant dokumentasjon som kan vise til samsvar med kravene.

Kurset er lagt opp med både teori og gruppeoppgaver.

 

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials

Management Systems Training

 

Opplæringsmetodikk og fordeler

DNVs opplæring kombinerer revisorkompetanse, dataanalyse og LMS-tilgjengelighet (Learning Management System).

 

Helse

Enhver pasient skal få den beste behandlingen verden over

 

HMS og risiko

​Lær hvordan du kan identifisere og jobbe med risikoelementer i dine prosesser, oppgaver og aktiviteter gjennom et av våre kurs innen HMS og risikostyring.

 

Infomasjonssikkerhet og IT sikkerhet

Informasjon er en viktig ressurs for enhver bedrift, men den innebærer også spesielle forpliktelser

 

Kvalitetsledelse

​Kvalitet kan oppnås gjennom etablering av prosesser, måling og forbedring. DNV arrangerer en rekke kurs som dekker ulike områder av et styringssystem for kvalitet.

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Miljø og energi

Offentlig bekymring for miljø- og energispørsmål, strengere miljølovgivning og økt medieoppmerksomhet stiller større krav til bedrifter i dag

 

Risikohåndtering

Formålet med risikostyring er ikke å eliminere risiko, men å forstå den slik at du kan dra nytte av oppsiden og minimere nedsiden.

 

Samfunnsansvar

Samfunnet stiller høye krav til hvordan bedrifter arbeider med og rapporterer sitt samfunnsansvar. Våre kurs setter fokus på flere områder innenfor samfunnsansvar og er praktisk rettet for at du skal kunne jobbe effektivt for en trygg og bærekraftig fremtid.

 

Sjømat og mattrygghet

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities