Skip to content

Kurs i Kvalitetsstandarden for helse- og omsorgstjenester, NS 15224

Den nye kvalitetsstandarden for helse – og omsorgstjenester, NS 15224, stiller krav til hvordan tjenestene leveres til pasienter. Kurset gir en innføring i standardens krav, slik at du som leverandør kan sikre at du bidrar til forsvarlige leveranser, kvalitetsforbedring, pasient- og brukersikkerhet og fyller øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen.

NS 15224 standarden samsvarer med kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Kurset gir deg en innføring i innholdet i standarden, hvordan den kan implementeres og understøtte virksomhetens daglige drift. Det er ingen krav til forkunnskaper.    

Målgruppe

Kurset passer for personell som jobber i  primærhelsetjenesten, på sykehus og sykehjem, innen psykisk helsevern, tannhelsetjenesten, fysioterapi, bedriftshelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner.   

Innhold

NS15224 er en standard for kvalitet rettet mot helse- og omsorgstjenester. Den spesifiserer og utfyller kravene i ISO 9001:2015 til å omfatte de spesielle forholdene der helse- og omsorgstjenester hovedsakelig leverer tjenester, og der kundene hovedsakelig er pasienter. Standarden omfatter også aspekter knyttet til klinisk risiko gjennom planlegging, drift og styring av kliniske prosesser.   Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem for kvalitet og hvilke prinsipper og krav som følger av standarden.  Vi ser på de spesifikke kravene i standarden og hvilken betydning de  har i forhold til virksomhetens egne avdelinger og prosesser.    I kurset får du også en forståelse for hvordan implementering av standarden vil «bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves» (§1, FOR-2016-10-28-1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten).   Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav:  
 • Bakgrunn og målsetninger for standarden
 • Prinsippene for kvalitetsledelse i helse- og omsorgssektoren
 • Hovedkravene i standarden og tolkningen av disse 
 • Pasientfokus
 • Lederskap
 • Prosessorientering og kliniske prosesser
 • Faktabasert beslutning
 • Systemtankegang
 • Personellets engasjement
 • Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid
 • Kontinuerlig forbedring
  Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.  

Andre relevante kurs:

Ledelsens gjennomgang

Vi anbefaler vårt kurs Ledelsens gjennomgang for deg som jobber med å forberede dette for din bedrift og som ønsker en praktisk tilnærming til hensikt og gjennomføring av dette punktet i standarden. Kurset går over én dag.   

Bedriftsinternt kurs 

Alle våre kurs tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss så finner vi beste løsning for deg og din bedrift.
NS 15224 standarden samsvarer med kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Kurset gir deg en innføring i innholdet i standarden, hvordan den kan implementeres og understøtte virksomhetens daglige drift. Det er ingen krav til forkunnskaper.    

Målgruppe

Kurset passer for personell som jobber i  primærhelsetjenesten, på sykehus og sykehjem, innen psykisk helsevern, tannhelsetjenesten, fysioterapi, bedriftshelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner.   

Innhold

NS15224 er en standard for kvalitet rettet mot helse- og omsorgstjenester. Den spesifiserer og utfyller kravene i ISO 9001:2015 til å omfatte de spesielle forholdene der helse- og omsorgstjenester hovedsakelig leverer tjenester, og der kundene hovedsakelig er pasienter. Standarden omfatter også aspekter knyttet til klinisk risiko gjennom planlegging, drift og styring av kliniske prosesser.   Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hensikten med et ledelsessystem for kvalitet og hvilke prinsipper og krav som følger av standarden.  Vi ser på de spesifikke kravene i standarden og hvilken betydning de  har i forhold til virksomhetens egne avdelinger og prosesser.    I kurset får du også en forståelse for hvordan implementering av standarden vil «bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves» (§1, FOR-2016-10-28-1250 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten).   Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i ethvert enkeltkrav:  
 • Bakgrunn og målsetninger for standarden
 • Prinsippene for kvalitetsledelse i helse- og omsorgssektoren
 • Hovedkravene i standarden og tolkningen av disse 
 • Pasientfokus
 • Lederskap
 • Prosessorientering og kliniske prosesser
 • Faktabasert beslutning
 • Systemtankegang
 • Personellets engasjement
 • Gjensidig fordelaktig leverandørsamarbeid
 • Kontinuerlig forbedring
  Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.  

Andre relevante kurs:

Ledelsens gjennomgang

Vi anbefaler vårt kurs Ledelsens gjennomgang for deg som jobber med å forberede dette for din bedrift og som ønsker en praktisk tilnærming til hensikt og gjennomføring av dette punktet i standarden. Kurset går over én dag.   

Bedriftsinternt kurs 

Alle våre kurs tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss så finner vi beste løsning for deg og din bedrift.
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials