Skip to content

Kulturberedskap

​​Internasjonaliseringen av norsk næringsliv, kombinert med fremveksten av nye markeder som geografisk og verdimessig befinner seg langt fra våre hjemlige tradisjoner. Har din bedrift tilstrekkelig krysskulturell forretningskompetanse?

DNV GL sitt kurs i Kulturberedskap tar sikte på å gi deltakerne et godt grunnlag for å identifisere risikoforhold knyttet til forskjellig kulturforståelse i en operativ arbeidshverdag – enten det er knyttet til arbeid i og ledelse av tverrkulturelle team, forhandlinger, etableringer, fusjoner eller salgsprosesser. Gjennom kurset får deltakerne forståelse for hvordan kulturberedskap kan være en avgjørende faktor for å forebygge konflikter og øke muligheten for å lykkes.

Innhold i kurset

Kurset er basert på erfaringer gjort av en lang rekke internasjonale selskaper knyttet til praktiske utfordringer som kan oppstå når forskjellige kulturer skal jobbe sammen eller bli enige om løsninger. 


Aktuelle tema som løftes fram underveis vil være:

 • På seg selv kjenner man andre – Hva er egentlig det «norske», og hvordan oppfattes forretningskulturen her til lands andre steder?
 • Do’s and dont’s i en global ramme – kunnskap om forskjeller gjør det enklere å vite hvor potensielle misforståelser og problemer kan dukke opp
 • Lederstil, forhandlinger og kommunikasjon – hva bør du være forberedt på?
 • Tverrkulturelle team – kan være den beste måten å jobbe på, men også den dårligste dersom man ikke vet hvordan
 •  . . . men hva gjør vi i praksis? – hvordan omsetter vi kunnskapen i konkrete situasjoner; deltakerne arbeider med caser knyttet til temaene som gjennomgås
 • Relasjonspleie og gråsoner – Hvordan kan man bygge de nødvendige relasjonene når norske skikk og bruk blir sett på som en fornærmelse?
 

Hvem passer kurset for?

Kurset gir innføring i systemer, kategorier og mekanismer som gjør oss i stand til å tenke utenfor vår egen kulturelle boks. Det gis praktiske innspill, forslag til sjekklister og henvisning til forskning og artikler for videre arbeid. 


Kurset passer for deg som:

 • Skal jobbe eller reise mye internasjonalt
 • Har ansvar for intern opplæring knyttet til internasjonalisering, salg eller markedsføring
 • Skal arbeide i prosjekter på tvers av landegrenser
 • Skal delta i eller lede (og motivere) tverrkulturelle team
 • Skal utstasjoneres

Kursholder

Våre kursholder Jørgen Hanson, Cand Philol Political Philosophy, er seniorkonsulenter og en del av DNV GL sitt bærekraftsteam. Han er en meget erfarne forelesere med lang erfaring innen kulturberedskap. 

Bedriftsinternt kurs

Kurset tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med å sikre økt kompetanseheving på dette området for din bedrift.

DNV GL sitt kurs i Kulturberedskap tar sikte på å gi deltakerne et godt grunnlag for å identifisere risikoforhold knyttet til forskjellig kulturforståelse i en operativ arbeidshverdag – enten det er knyttet til arbeid i og ledelse av tverrkulturelle team, forhandlinger, etableringer, fusjoner eller salgsprosesser. Gjennom kurset får deltakerne forståelse for hvordan kulturberedskap kan være en avgjørende faktor for å forebygge konflikter og øke muligheten for å lykkes.

Innhold i kurset

Kurset er basert på erfaringer gjort av en lang rekke internasjonale selskaper knyttet til praktiske utfordringer som kan oppstå når forskjellige kulturer skal jobbe sammen eller bli enige om løsninger. 


Aktuelle tema som løftes fram underveis vil være:

 • På seg selv kjenner man andre – Hva er egentlig det «norske», og hvordan oppfattes forretningskulturen her til lands andre steder?
 • Do’s and dont’s i en global ramme – kunnskap om forskjeller gjør det enklere å vite hvor potensielle misforståelser og problemer kan dukke opp
 • Lederstil, forhandlinger og kommunikasjon – hva bør du være forberedt på?
 • Tverrkulturelle team – kan være den beste måten å jobbe på, men også den dårligste dersom man ikke vet hvordan
 •  . . . men hva gjør vi i praksis? – hvordan omsetter vi kunnskapen i konkrete situasjoner; deltakerne arbeider med caser knyttet til temaene som gjennomgås
 • Relasjonspleie og gråsoner – Hvordan kan man bygge de nødvendige relasjonene når norske skikk og bruk blir sett på som en fornærmelse?
 

Hvem passer kurset for?

Kurset gir innføring i systemer, kategorier og mekanismer som gjør oss i stand til å tenke utenfor vår egen kulturelle boks. Det gis praktiske innspill, forslag til sjekklister og henvisning til forskning og artikler for videre arbeid. 


Kurset passer for deg som:

 • Skal jobbe eller reise mye internasjonalt
 • Har ansvar for intern opplæring knyttet til internasjonalisering, salg eller markedsføring
 • Skal arbeide i prosjekter på tvers av landegrenser
 • Skal delta i eller lede (og motivere) tverrkulturelle team
 • Skal utstasjoneres

Kursholder

Våre kursholder Jørgen Hanson, Cand Philol Political Philosophy, er seniorkonsulenter og en del av DNV GL sitt bærekraftsteam. Han er en meget erfarne forelesere med lang erfaring innen kulturberedskap. 

Bedriftsinternt kurs

Kurset tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg med å sikre økt kompetanseheving på dette området for din bedrift.

Dato
Kurset settes opp ved behov, kontakt oss for mer informasjon
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials