Kompetanseløp for internrevisor for kvalitet

Dette kompetanseløpet er en ideell sammensetning av kurs som på kortest mulig tid gir deg de ferdighetene du trenger i din rolle som internrevisor.​

Når du har fullført alle kursene i kompetanseløpet, har du den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å utføre interne revisjoner i henhold til ISO 19011. ​ 

Det er obligatorisk å fullføre alle kursene i kompetanseløpet. Etter fullført kompetanseløp vil du få et kompetansebevis som internrevisor for kvalitet. ​ 

Du kan kjøpe alle kursene sammen, eller kjøpe dem enkeltvis og fullføre kompetanseløpet etter hvert. Dersom du kjøper to eller flere kurs fra kompetanseløpet i én enkelt ordre, er du automatisk kvalifisert for en rabatt på 15 prosent. ​ 

Mål:

Når du har fullført kompetanseløpet, vil du ha fått opplæring i: 

 • Grunnleggende kunnskap om styringssystemer, kvalitetsstyring, ISO 9001 og de vanligste begrepene og definisjonene innenfor kvalitetsstyring i ISO 9000​ 
 • Nødvendig kunnskap og kompetanse til å utarbeide et internrevisjonsprogram og planlegge, forberede, utføre og rapportere resultater av interne revisjoner i henhold til ISO 19011 ​ 
 • Evne til å verifisere og følge opp korrigerende tiltak gjennom effektiv kommunikasjon med parten som revideres ​ 
 • Kunne utarbeide en rapport i samarbeid med parten som revideres, og være lydhør for dennes behov og forventninger​ 
 • Bli trygg i rollen som internrevisor ​ 

Målgruppe:

 • Alle som ønsker å bli internrevisor og utføre revisjoner av kvalitetsstyringssystemer.​ 
 • Alle som er interessert i å lede eller delta i revisjoner i sin egen bedrift eller hos underleverandører​. 
 • Konsulenter og andre fagfolk som arbeider med kvalitetsstyring og samarbeider med internrevisjonsteam.​ 

Kompetanseløp for internrevisor for kvalitet består av følgende kurs: 

ISO Main Features
Risk Based Thinking
Kvalitetsledelse - ISO 9001
Interne revisjoner 

Når du har fullført alle kursene i kompetanseløpet, har du den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for å utføre interne revisjoner i henhold til ISO 19011. ​ 

Det er obligatorisk å fullføre alle kursene i kompetanseløpet. Etter fullført kompetanseløp vil du få et kompetansebevis som internrevisor for kvalitet. ​ 

Du kan kjøpe alle kursene sammen, eller kjøpe dem enkeltvis og fullføre kompetanseløpet etter hvert. Dersom du kjøper to eller flere kurs fra kompetanseløpet i én enkelt ordre, er du automatisk kvalifisert for en rabatt på 15 prosent. ​ 

Mål:

Når du har fullført kompetanseløpet, vil du ha fått opplæring i: 

 • Grunnleggende kunnskap om styringssystemer, kvalitetsstyring, ISO 9001 og de vanligste begrepene og definisjonene innenfor kvalitetsstyring i ISO 9000​ 
 • Nødvendig kunnskap og kompetanse til å utarbeide et internrevisjonsprogram og planlegge, forberede, utføre og rapportere resultater av interne revisjoner i henhold til ISO 19011 ​ 
 • Evne til å verifisere og følge opp korrigerende tiltak gjennom effektiv kommunikasjon med parten som revideres ​ 
 • Kunne utarbeide en rapport i samarbeid med parten som revideres, og være lydhør for dennes behov og forventninger​ 
 • Bli trygg i rollen som internrevisor ​ 

Målgruppe:

 • Alle som ønsker å bli internrevisor og utføre revisjoner av kvalitetsstyringssystemer.​ 
 • Alle som er interessert i å lede eller delta i revisjoner i sin egen bedrift eller hos underleverandører​. 
 • Konsulenter og andre fagfolk som arbeider med kvalitetsstyring og samarbeider med internrevisjonsteam.​ 

Kompetanseløp for internrevisor for kvalitet består av følgende kurs: 

ISO Main Features
Risk Based Thinking
Kvalitetsledelse - ISO 9001
Interne revisjoner