Skip to content

Internkontroll – Akvakultur NY

Hvordan sikre forsvarlig drift og systematisk forbedring – i tråd med regelverkskrav?

Akvakulturnæringen ønsker god fiskehelse- og velferd, i tillegg til bærekraftig og økonomisk god drift av oppdrettsanlegg. Etablering av internkontroll og et velfungerende styringssystem skal sikre at det jobbes systematisk og kontinuerlig med å forbedre drift og produksjon.

Ved å delta på vårt kurs i Internkontroll – Akvakultur, vil du få anledning til å utveksle erfaring med øvrige deltakere, samtidig som du får økt kompetansen på hvordan jobbe mer systematisk og effektivt med kontinuerlig forbedring, som igjen kan styrke kommunikasjonen til viktige interessenter.

Målgruppe

Akvakulturlovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og flere sjømat standarder setter krav til internkontroll. Dette kurset egner seg for ledere og driftspersonell med særskilt ansvar for det systematiske arbeidet med internkontroll.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne får en innføring i beste praksis for systematisk ledelse innen kvalitet, miljø, HMS og fiskevelferd.

Kurset gir en innføring i følgende elementer:

• Grunnleggende prinsipper for god styring av virksomheten – PUKK og lederskap

• Hvordan systematisk ledelse innen kvalitet, miljø, HMS og fiskevelferd kan forbedre virksomhetens prestasjoner – kontinuerlig forbedring

• Planlegge – Kartlegge interessenter og deres krav, kartlegge risiko, etablere gode mål i tråd med regelverk og egen strategi

• Utføre – Handlingsplaner, driftsrutiner og prosedyrer

• Kontrollere – Oppfølging og evaluering av drift, samsvarsevaluering, avvikshåndtering med mer

• Korrigere – Iversette nødvendige korrigerende tiltak for å rette opp i feil/avvik og sikre kontinuerlig forbedring

Akvakulturnæringen ønsker god fiskehelse- og velferd, i tillegg til bærekraftig og økonomisk god drift av oppdrettsanlegg. Etablering av internkontroll og et velfungerende styringssystem skal sikre at det jobbes systematisk og kontinuerlig med å forbedre drift og produksjon.

Ved å delta på vårt kurs i Internkontroll – Akvakultur, vil du få anledning til å utveksle erfaring med øvrige deltakere, samtidig som du får økt kompetansen på hvordan jobbe mer systematisk og effektivt med kontinuerlig forbedring, som igjen kan styrke kommunikasjonen til viktige interessenter.

Målgruppe

Akvakulturlovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og flere sjømat standarder setter krav til internkontroll. Dette kurset egner seg for ledere og driftspersonell med særskilt ansvar for det systematiske arbeidet med internkontroll.

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne får en innføring i beste praksis for systematisk ledelse innen kvalitet, miljø, HMS og fiskevelferd.

Kurset gir en innføring i følgende elementer:

• Grunnleggende prinsipper for god styring av virksomheten – PUKK og lederskap

• Hvordan systematisk ledelse innen kvalitet, miljø, HMS og fiskevelferd kan forbedre virksomhetens prestasjoner – kontinuerlig forbedring

• Planlegge – Kartlegge interessenter og deres krav, kartlegge risiko, etablere gode mål i tråd med regelverk og egen strategi

• Utføre – Handlingsplaner, driftsrutiner og prosedyrer

• Kontrollere – Oppfølging og evaluering av drift, samsvarsevaluering, avvikshåndtering med mer

• Korrigere – Iversette nødvendige korrigerende tiltak for å rette opp i feil/avvik og sikre kontinuerlig forbedring

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials