Helhetlig leverandøroppfølging

Risiko hos leverandørene kan gi deg uventede overraskelser. De fleste virksomheter med globale leverandørkjeder er utsatt for risiko med uverdige arbeidsforhold, miljøskader og korrupsjon blant sine leverandører. Mange virksomheter opplever at forretningspartnere, forbrukere, myndigheter og media forventer at bedrifter og organisasjoner jobber systematisk med leverandøroppfølging. ​​

Kurset er praktisk orientert og gir deg innspill til hvordan du kan ta det neste skrittet for å forbedre leverandøroppfølgingen i egen virksomhet. Vi bruker erfaringen fra vårt arbeid med kunder i prosjekter verden over for å gi deg innspill og tips om hvordan man best kan løse vanlige utfordringer på en enkel måte.  Det er vanlig å ha sammensatte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til miljø, helse og sikkerhet, arbeidsforhold, korrupsjon osv. Kursholderne hjelper deg med å finne praktiske løsninger i forhold til ditt selskap.


Hvem passer kurset for?

 • Kurset passer for deg som jobber med eller skal jobbe med oppfølging av leverandører i forhold til vanlige samfunnsansvarstemaer. Det kan f.eks være innkjøpere, CSR ansvarlige, kvalitetsansvarlige, revisorer, kontraktsansvarlige eller andre som:
 • Har ansvaret for innkjøpsprosesser der samfunnsansvar integreres
 • Skal sikre at leverandørene tilfredsstiller selskapets/organisasjonens krav til leverandører
 • Arbeider med leverandørrevisjoner/inspeksjoner
 • Inngår kontrakter med leverandører
 • Skal etablere et program for Samfunnsansvar/CSR/Etikk i leverandørkjeden

Innhold i kurset

 • Kurset skal gi en introduksjon til de vanligste områdene og utfordringene man møter når man skal etablere eller videreutvikle et systematisk leverandøroppfølgingsarbeid. 
 • Styring, strategi, intern forankring og “etiske” retningslinjer for leverandører: Hvordan sikre at vi har det rette utgangspunktet for arbeidet?
 • Risikovurderinger. Hvordan sikre at vi jobber med de viktigste leverandørene og tar tak i de viktigste temaene?
 • Innkjøpsprosessen: Hvordan ta tak i de viktigste delene av innkjøpsprosessene? Hvordan kan vi integrere etikk/CSR i innkjøpsprosessene på en god måte?
 • Forbedring og monitorering av leverandører. Hvordan kartlegge status hos leverandører på en mest mulig kostnadseffektiv måte? Hvordan legge opp forbedringsarbeidet på en smart måte?
 • Rapportering: Hva bør vi rapportere internt og eksternt? Hvordan sikre at vi forbedrer våre egne måter å jobbe på?


Bedriftsinternt kurs

Kurset tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å øke kompetansen i din bedrift på dette området.

Kurset er praktisk orientert og gir deg innspill til hvordan du kan ta det neste skrittet for å forbedre leverandøroppfølgingen i egen virksomhet. Vi bruker erfaringen fra vårt arbeid med kunder i prosjekter verden over for å gi deg innspill og tips om hvordan man best kan løse vanlige utfordringer på en enkel måte.  Det er vanlig å ha sammensatte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til miljø, helse og sikkerhet, arbeidsforhold, korrupsjon osv. Kursholderne hjelper deg med å finne praktiske løsninger i forhold til ditt selskap.


Hvem passer kurset for?

 • Kurset passer for deg som jobber med eller skal jobbe med oppfølging av leverandører i forhold til vanlige samfunnsansvarstemaer. Det kan f.eks være innkjøpere, CSR ansvarlige, kvalitetsansvarlige, revisorer, kontraktsansvarlige eller andre som:
 • Har ansvaret for innkjøpsprosesser der samfunnsansvar integreres
 • Skal sikre at leverandørene tilfredsstiller selskapets/organisasjonens krav til leverandører
 • Arbeider med leverandørrevisjoner/inspeksjoner
 • Inngår kontrakter med leverandører
 • Skal etablere et program for Samfunnsansvar/CSR/Etikk i leverandørkjeden

Innhold i kurset

 • Kurset skal gi en introduksjon til de vanligste områdene og utfordringene man møter når man skal etablere eller videreutvikle et systematisk leverandøroppfølgingsarbeid. 
 • Styring, strategi, intern forankring og “etiske” retningslinjer for leverandører: Hvordan sikre at vi har det rette utgangspunktet for arbeidet?
 • Risikovurderinger. Hvordan sikre at vi jobber med de viktigste leverandørene og tar tak i de viktigste temaene?
 • Innkjøpsprosessen: Hvordan ta tak i de viktigste delene av innkjøpsprosessene? Hvordan kan vi integrere etikk/CSR i innkjøpsprosessene på en god måte?
 • Forbedring og monitorering av leverandører. Hvordan kartlegge status hos leverandører på en mest mulig kostnadseffektiv måte? Hvordan legge opp forbedringsarbeidet på en smart måte?
 • Rapportering: Hva bør vi rapportere internt og eksternt? Hvordan sikre at vi forbedrer våre egne måter å jobbe på?


Bedriftsinternt kurs

Kurset tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å øke kompetansen i din bedrift på dette området.

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials

Management Systems Training

 

Opplæringsmetodikk og fordeler

DNVs opplæring kombinerer revisorkompetanse, dataanalyse og LMS-tilgjengelighet (Learning Management System).

 

Helse

Enhver pasient skal få den beste behandlingen verden over

 

HMS og risiko

​Lær hvordan du kan identifisere og jobbe med risikoelementer i dine prosesser, oppgaver og aktiviteter gjennom et av våre kurs innen HMS og risikostyring.

 

Infomasjonssikkerhet og IT sikkerhet

Informasjon er en viktig ressurs for enhver bedrift, men den innebærer også spesielle forpliktelser

 

Kvalitetsledelse

​Kvalitet kan oppnås gjennom etablering av prosesser, måling og forbedring. DNV arrangerer en rekke kurs som dekker ulike områder av et styringssystem for kvalitet.

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Miljø og energi

Offentlig bekymring for miljø- og energispørsmål, strengere miljølovgivning og økt medieoppmerksomhet stiller større krav til bedrifter i dag

 

Risikohåndtering

Formålet med risikostyring er ikke å eliminere risiko, men å forstå den slik at du kan dra nytte av oppsiden og minimere nedsiden.

 

Samfunnsansvar

Samfunnet stiller høye krav til hvordan bedrifter arbeider med og rapporterer sitt samfunnsansvar. Våre kurs setter fokus på flere områder innenfor samfunnsansvar og er praktisk rettet for at du skal kunne jobbe effektivt for en trygg og bærekraftig fremtid.

 

Sjømat og mattrygghet

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities