Skip to content

Helhetlig leverandøroppfølging

Risiko hos leverandørene kan gi deg uventede overraskelser. De fleste virksomheter med globale leverandørkjeder er utsatt for risiko med uverdige arbeidsforhold, miljøskader og korrupsjon blant sine leverandører. Mange virksomheter opplever at forretningspartnere, forbrukere, myndigheter og media forventer at bedrifter og organisasjoner jobber systematisk med leverandøroppfølging. ​​

Kurset er praktisk orientert og gir deg innspill til hvordan du kan ta det neste skrittet for å forbedre leverandøroppfølgingen i egen virksomhet. Vi bruker erfaringen fra vårt arbeid med kunder i prosjekter verden over for å gi deg innspill og tips om hvordan man best kan løse vanlige utfordringer på en enkel måte.  Det er vanlig å ha sammensatte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til miljø, helse og sikkerhet, arbeidsforhold, korrupsjon osv. Kursholderne hjelper deg med å finne praktiske løsninger i forhold til ditt selskap.


Hvem passer kurset for?

 • Kurset passer for deg som jobber med eller skal jobbe med oppfølging av leverandører i forhold til vanlige samfunnsansvarstemaer. Det kan f.eks være innkjøpere, CSR ansvarlige, kvalitetsansvarlige, revisorer, kontraktsansvarlige eller andre som:
 • Har ansvaret for innkjøpsprosesser der samfunnsansvar integreres
 • Skal sikre at leverandørene tilfredsstiller selskapets/organisasjonens krav til leverandører
 • Arbeider med leverandørrevisjoner/inspeksjoner
 • Inngår kontrakter med leverandører
 • Skal etablere et program for Samfunnsansvar/CSR/Etikk i leverandørkjeden

Innhold i kurset

 • Kurset skal gi en introduksjon til de vanligste områdene og utfordringene man møter når man skal etablere eller videreutvikle et systematisk leverandøroppfølgingsarbeid. 
 • Styring, strategi, intern forankring og “etiske” retningslinjer for leverandører: Hvordan sikre at vi har det rette utgangspunktet for arbeidet?
 • Risikovurderinger. Hvordan sikre at vi jobber med de viktigste leverandørene og tar tak i de viktigste temaene?
 • Innkjøpsprosessen: Hvordan ta tak i de viktigste delene av innkjøpsprosessene? Hvordan kan vi integrere etikk/CSR i innkjøpsprosessene på en god måte?
 • Forbedring og monitorering av leverandører. Hvordan kartlegge status hos leverandører på en mest mulig kostnadseffektiv måte? Hvordan legge opp forbedringsarbeidet på en smart måte?
 • Rapportering: Hva bør vi rapportere internt og eksternt? Hvordan sikre at vi forbedrer våre egne måter å jobbe på?


Bedriftsinternt kurs

Kurset tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å øke kompetansen i din bedrift på dette området.

Kurset er praktisk orientert og gir deg innspill til hvordan du kan ta det neste skrittet for å forbedre leverandøroppfølgingen i egen virksomhet. Vi bruker erfaringen fra vårt arbeid med kunder i prosjekter verden over for å gi deg innspill og tips om hvordan man best kan løse vanlige utfordringer på en enkel måte.  Det er vanlig å ha sammensatte utfordringer i leverandørkjeden knyttet til miljø, helse og sikkerhet, arbeidsforhold, korrupsjon osv. Kursholderne hjelper deg med å finne praktiske løsninger i forhold til ditt selskap.


Hvem passer kurset for?

 • Kurset passer for deg som jobber med eller skal jobbe med oppfølging av leverandører i forhold til vanlige samfunnsansvarstemaer. Det kan f.eks være innkjøpere, CSR ansvarlige, kvalitetsansvarlige, revisorer, kontraktsansvarlige eller andre som:
 • Har ansvaret for innkjøpsprosesser der samfunnsansvar integreres
 • Skal sikre at leverandørene tilfredsstiller selskapets/organisasjonens krav til leverandører
 • Arbeider med leverandørrevisjoner/inspeksjoner
 • Inngår kontrakter med leverandører
 • Skal etablere et program for Samfunnsansvar/CSR/Etikk i leverandørkjeden

Innhold i kurset

 • Kurset skal gi en introduksjon til de vanligste områdene og utfordringene man møter når man skal etablere eller videreutvikle et systematisk leverandøroppfølgingsarbeid. 
 • Styring, strategi, intern forankring og “etiske” retningslinjer for leverandører: Hvordan sikre at vi har det rette utgangspunktet for arbeidet?
 • Risikovurderinger. Hvordan sikre at vi jobber med de viktigste leverandørene og tar tak i de viktigste temaene?
 • Innkjøpsprosessen: Hvordan ta tak i de viktigste delene av innkjøpsprosessene? Hvordan kan vi integrere etikk/CSR i innkjøpsprosessene på en god måte?
 • Forbedring og monitorering av leverandører. Hvordan kartlegge status hos leverandører på en mest mulig kostnadseffektiv måte? Hvordan legge opp forbedringsarbeidet på en smart måte?
 • Rapportering: Hva bør vi rapportere internt og eksternt? Hvordan sikre at vi forbedrer våre egne måter å jobbe på?


Bedriftsinternt kurs

Kurset tilbys som bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å øke kompetansen i din bedrift på dette området.

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials