Skip to content

GLOBALG.A.P. IFA Aquaculture - Endringskurs NY

GLOBALG.A.P. IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Det har nå kommet en ny versjon av standarden, og derfor tilbyr vi et kurs som tar for seg endringene fra tidligere versjon til ny versjon. Kurset har varighet på 1 dag.

G01.10.2022 ble versjon 6.0 av GlobalG.A.P. publisert og denne vil være obligatorisk for alle førstegangsrevisjoner og resertifiseringer fra 01.01.2024. Etter 01.01.2024 forutsettes det også at internrevisjoner gjøres etter versjon 6.0. 


Innhold 

Kurset vil ta for seg endringene fra versjon 5.2 / 5.4-1 til versjon 6.0 Smart / 6.0 GFS. Det er noen endringer i standarden både i forhold til hvordan sjekklistene er organisert og litt praktiske detaljer, samt noen nye punkter i sjekklistene. 

Målgruppe

Kurset passer for de som allerede har god kjennskap til standarden, og derfor ikke har bruk for en full gjennomgang av standardens krav. 

Dersom man ikke har god kjennskap til GlobalG.A.P. standarden, anbefaler vi det vanlige GlobalG.A.P. kurset vi holder som går over to dager. 

G01.10.2022 ble versjon 6.0 av GlobalG.A.P. publisert og denne vil være obligatorisk for alle førstegangsrevisjoner og resertifiseringer fra 01.01.2024. Etter 01.01.2024 forutsettes det også at internrevisjoner gjøres etter versjon 6.0. 


Innhold 

Kurset vil ta for seg endringene fra versjon 5.2 / 5.4-1 til versjon 6.0 Smart / 6.0 GFS. Det er noen endringer i standarden både i forhold til hvordan sjekklistene er organisert og litt praktiske detaljer, samt noen nye punkter i sjekklistene. 

Målgruppe

Kurset passer for de som allerede har god kjennskap til standarden, og derfor ikke har bruk for en full gjennomgang av standardens krav. 

Dersom man ikke har god kjennskap til GlobalG.A.P. standarden, anbefaler vi det vanlige GlobalG.A.P. kurset vi holder som går over to dager. 

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials