Skip to content

Energiledelse - ISO 50001

​Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering.

Norsk Energi og DNV samarbeider om å tilby kurs i energiledelse – 

ISO 50001:2018.  


Målgruppe

Kurset passer personer som ønsker å sette fokus på og kartlegge energibruken i sin virksomhet, og bedrifter som jobber etter ISO 50001 i dag.  


Formål med kurset

Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i standarden for energiledelse, ISO 50001:2018. Energiledelse dreier seg om samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering.  


Kurset vil vektlegge:

 • Hva et ledelsessystem for energi innebærer
 • Viktige prinsipper for energiledelse
 • Hvordan systematikk og bevissthet rundt energibruk kan gi forbedringer
 • Hvordan kartlegge energibruk og identifisere de aktiviteter i bedriften som har størst påvirkning i arbeidet med energieffektivisering
 • Bli kjent med og forstå kravene i standarden
 • Hvordan energiledelse kan integreres i allerede eksisterende ledelsessystemer (eks. 9001, 14001)
Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med diskusjon og med bruk av eksempler.  


Suksessamarbeid

Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Energi, og over 200 industrirepresentanter har til nå deltatt på kurset. Kurset kan også tilbys bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov.


Påbygningskurs

For deg som har deltatt på kurset i Energiledelse - ISO 50001, anbefaler vi påbygningskurset i Energiledelse. Les mer om kurset her. 

ISO 50001 standarden på engelsk er en del av kursmateriellet og kan lastes ned dagen før kurset starter. Den er kun tilgjengelig for nedlastning så lenge kurset varer. 

Norsk Energi og DNV samarbeider om å tilby kurs i energiledelse – 

ISO 50001:2018.  


Målgruppe

Kurset passer personer som ønsker å sette fokus på og kartlegge energibruken i sin virksomhet, og bedrifter som jobber etter ISO 50001 i dag.  


Formål med kurset

Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i standarden for energiledelse, ISO 50001:2018. Energiledelse dreier seg om samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering.  


Kurset vil vektlegge:

 • Hva et ledelsessystem for energi innebærer
 • Viktige prinsipper for energiledelse
 • Hvordan systematikk og bevissthet rundt energibruk kan gi forbedringer
 • Hvordan kartlegge energibruk og identifisere de aktiviteter i bedriften som har størst påvirkning i arbeidet med energieffektivisering
 • Bli kjent med og forstå kravene i standarden
 • Hvordan energiledelse kan integreres i allerede eksisterende ledelsessystemer (eks. 9001, 14001)
Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med diskusjon og med bruk av eksempler.  


Suksessamarbeid

Kurset gjennomføres i samarbeid med Norsk Energi, og over 200 industrirepresentanter har til nå deltatt på kurset. Kurset kan også tilbys bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov.


Påbygningskurs

For deg som har deltatt på kurset i Energiledelse - ISO 50001, anbefaler vi påbygningskurset i Energiledelse. Les mer om kurset her. 

ISO 50001 standarden på engelsk er en del av kursmateriellet og kan lastes ned dagen før kurset starter. Den er kun tilgjengelig for nedlastning så lenge kurset varer. 

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials