Other sectors

Revisjonslederkurs – ISO 9001

ISO 20000 1134x300

​Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon.

Innhold

Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å organisere og lede kvalitetsrevisjon, evaluere og rapportere revisjonsfunn samt oppfølging av korrigerende tiltak. 

Kurset gir dybdeinnføring i kravstandarden ISO 9001:2015, samt revisjonsmetodikk og revisjonsprosessen: 

 • Prinsippene for kvalitetsstyring 
 • Forstå og tolke ISO 9001:2015 
 • Veiledningsstandardene 
 • Revisjonsstandarden (ISO 19011) 
 • Åpnings- og sluttmøte  
 • Gjennomføring av en revisjon 
 • Rapportering av en revisjon 
 • Håndtering av avvik og korrigerende tiltak 
 • Periodiske revisjoner 
 • Se etter forbedringsområder og analysere resultatet av revisjonen sett i lys av bedriftens mål
 • Revisors rolle, generell adferd, intervju- og spørsmålsteknikk

Kurset gjennomføres som forelesning, gruppearbeid, rollespill og øvelser. Materiell og eksamen er på norsk. 

Standarden må medbringes på kurset.

Mulighet for internasjonal sertifisering

Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering AS og kvalifiserer som teoretisk grunnlag for sertifisering som Kvalitetsrevisor QA/Revisjonsleder kvalitet QLA (nasjonalt-, International Person Certification Organization IPC- og European Organization for Quality EOQ). 

IRCA QMS Lead Auditor training

Dersom kurs under sertifiseringsregimet til IRCA (International Register of Certificated Auditors) ønskes, tilbys de i følgende land:

Sverige

​Danmark


Dette kurset er en del av et kompetanseløp. Våre kompetanseløp gir deg ferdighetene du trenger i din rolle. Dersom du kjøper to eller flere kurs som tilhører et kompetanseløp, i én enkelt ordre, får du automatisk 15% rabatt.

ISO 9001 standarden på engelsk er en del av kursmateriellet og kan lastes ned dagen før kurset starter. Den er kun tilgjengelig for nedlastning så lenge kurset varer. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Tidspunkt:

4. desember - 8. desember 2023

Legg til i kalender 2023/12/04 09:00 2023/12/08 18:00 Revisjonslederkurs – ISO 9001 ​Kurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisjonsprosessen og trenger ferdigheter for å kunne lede og utføre en kvalitetsrevisjon.
https://www.dnv.no/training/revisjonslederkurs-iso-9001-52170
Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Varighet:

5 dager

Forutsetninger:

Dette kurset er et videregående kurs og det forventes at deltakerne kjenner til kravstandarden ISO 9001 fra før samt har vært deltakende i en systemrevisjon (f.eks. internrevisjon) tidligere.

Deltakeravgift:

21 500,-

Innhold

Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å organisere og lede kvalitetsrevisjon, evaluere og rapportere revisjonsfunn samt oppfølging av korrigerende tiltak. 

Kurset gir dybdeinnføring i kravstandarden ISO 9001:2015, samt revisjonsmetodikk og revisjonsprosessen: 

 • Prinsippene for kvalitetsstyring 
 • Forstå og tolke ISO 9001:2015 
 • Veiledningsstandardene 
 • Revisjonsstandarden (ISO 19011) 
 • Åpnings- og sluttmøte  
 • Gjennomføring av en revisjon 
 • Rapportering av en revisjon 
 • Håndtering av avvik og korrigerende tiltak 
 • Periodiske revisjoner 
 • Se etter forbedringsområder og analysere resultatet av revisjonen sett i lys av bedriftens mål
 • Revisors rolle, generell adferd, intervju- og spørsmålsteknikk

Kurset gjennomføres som forelesning, gruppearbeid, rollespill og øvelser. Materiell og eksamen er på norsk. 

Standarden må medbringes på kurset.

Mulighet for internasjonal sertifisering

Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering AS og kvalifiserer som teoretisk grunnlag for sertifisering som Kvalitetsrevisor QA/Revisjonsleder kvalitet QLA (nasjonalt-, International Person Certification Organization IPC- og European Organization for Quality EOQ). 

IRCA QMS Lead Auditor training

Dersom kurs under sertifiseringsregimet til IRCA (International Register of Certificated Auditors) ønskes, tilbys de i følgende land:

Sverige

​Danmark


Dette kurset er en del av et kompetanseløp. Våre kompetanseløp gir deg ferdighetene du trenger i din rolle. Dersom du kjøper to eller flere kurs som tilhører et kompetanseløp, i én enkelt ordre, får du automatisk 15% rabatt.

ISO 9001 standarden på engelsk er en del av kursmateriellet og kan lastes ned dagen før kurset starter. Den er kun tilgjengelig for nedlastning så lenge kurset varer. 

Terms and conditions

Practical info

Course materials