Other sectors

Praktisk risikovurdering

illustration image dnvgl.com

Hvordan kan du styre og analysere HMS risiko på din arbeidsplass? Skap deg oversikt over hvilke farer og risiko du har gjennom å utføre risikoanalyse, risikovurdering og risikoevaluering i prosjekter og løpende drift.

Du lærer hvordan du håndterer farer med høy risiko gjennom egnede risikoreduserende tiltak. 

Målgruppe

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i arbeidsmiljølovgivningen. Kurset egner seg for ledere og prosjektledere i alle bransjer. 

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer å risikovurdere prosjekter og prosesser. Dette gjennomføres ved å gi deltagerne en praktisk innføring i hvordan en risikoanalyse utføres i alt fra planlegging av prosjekt til gjennomføring av prosjekt og andre større og mindre oppgaver der risikostyring er aktuelt. 

Læringspunkter

 • Definisjon av fare og risiko
 • Grunnleggende steg i risikostyring
 • Systemavgrensning
 • Farepåvisning
 • Risikovurdering
 • Risikosammenstilling
 • Risikoreduserende tiltak
 • Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse
 • Menneskelige feilhandlinger
 • Samhandling på tvers av selskap

Deltagerne arbeider i grupper der de får erfaring i å gjennomføre en risikoanalyse på et aktuelt prosjekt med støtte og veiledning av kursholderne.     

Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset er også levert som bedriftsinternt kurs tilpasset ulike bransjer, for eksempel skogindustrien og helsesektoren. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift. Se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Specialist

Kontakt meg

Ønsker du å delta på kurs?

Meld deg på her

Tidspunkt:

Legg til i kalender 2022/09/14 09:00 2022/09/15 18:00 Praktisk risikovurdering Hvordan kan du styre og analysere HMS risiko på din arbeidsplass? Skap deg oversikt over hvilke farer og risiko du har gjennom å utføre risikoanalyse, risikovurdering og risikoevaluering i prosjekter og løpende drift.
https://www.dnv.no/training/praktisk-risikovurdering-52205
Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Du lærer hvordan du håndterer farer med høy risiko gjennom egnede risikoreduserende tiltak. 

Målgruppe

Krav til risikovurderinger er et gjennomgående krav i arbeidsmiljølovgivningen. Kurset egner seg for ledere og prosjektledere i alle bransjer. 

Formål

Formålet med kurset er at deltagerne lærer å risikovurdere prosjekter og prosesser. Dette gjennomføres ved å gi deltagerne en praktisk innføring i hvordan en risikoanalyse utføres i alt fra planlegging av prosjekt til gjennomføring av prosjekt og andre større og mindre oppgaver der risikostyring er aktuelt. 

Læringspunkter

 • Definisjon av fare og risiko
 • Grunnleggende steg i risikostyring
 • Systemavgrensning
 • Farepåvisning
 • Risikovurdering
 • Risikosammenstilling
 • Risikoreduserende tiltak
 • Forskjeller ved risikoanalyse og sikker-jobb-analyse
 • Menneskelige feilhandlinger
 • Samhandling på tvers av selskap

Deltagerne arbeider i grupper der de får erfaring i å gjennomføre en risikoanalyse på et aktuelt prosjekt med støtte og veiledning av kursholderne.     

Bedriftsinterne tilnærminger

Kurset er også levert som bedriftsinternt kurs tilpasset ulike bransjer, for eksempel skogindustrien og helsesektoren. Ta kontakt med oss hvis du ønsker et tilbud på bedriftsinternt kurs tilpasset din bedrift. Se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell