Other sectors

Miljøledelse ISO 14001:2015 - påbygning

Green fields

Dette kurset er skreddersydd de som er i gang med etableringen, eller ønsker å forbedre eksisterende ledelsessystem for miljø. Du vil få en grundig gjennomgang av kravene i ISO 14001 og vil lære å forstå hvordan de kan hjelpe din virksomhet i praksis.

Gjennom forelesning og praktiske øvelser relatert til dine utfordringer, legger DNV til rette for at du får en bedre forståelse av kravene i ISO 14001 og hvordan disse kan implementeres.

Målgruppe

Dette kurset er relevant for alle som arbeider med etablering av miljøledelse i sin virksomhet, enten man er i oppstartsfasen eller ønsker å forbedre eksisterende ledelsessystem for miljø. 


Innhold

På kurset vil deltakerne få jobbe med egne prosesser for å komme videre med sitt ledelsessystem for miljø. Det vil bli gitt en innføring i hvordan sentrale elementer i ISO 14001 kan implementeres. Dette gjøres gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.  Det forventes at kursdeltakere tar med seg relevante problemstillinger/utfordringer tilknyttet eget miljøledelsessystem. 


Kurset vil vektlegge:

 • Miljøkartlegging gjennom verdikjeden for å identifisere vesentlige miljøaspekt
 • Driftskontroll med vesentlige miljøaspekt
 • Overvåking og måling av miljøprestasjon
 • Forbedringsmål og handlingsplaner
 • Kontroll med overholdelse av krav (samsvarsvurdering)
 • Miljøavvik, forebyggende og korrigerende tiltak
 • Miljørisiko, beredskap og innsats
 • Dokumentasjonskrav
Kurset skal også bidra til felles læring og erfaringsutveksling mellom bedriftene som deltar.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg trenger mer informasjon

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Varighet:

2 dager

Forutsetninger:

Deltakerne må ha kjennskap til standarden enten ved å ha gjennomført introduksjonskurset, eller gjennom sitt arbeid med miljøstyring

Deltakeravgift:

Se tabell nedenfor

Gjennom forelesning og praktiske øvelser relatert til dine utfordringer, legger DNV til rette for at du får en bedre forståelse av kravene i ISO 14001 og hvordan disse kan implementeres.

Målgruppe

Dette kurset er relevant for alle som arbeider med etablering av miljøledelse i sin virksomhet, enten man er i oppstartsfasen eller ønsker å forbedre eksisterende ledelsessystem for miljø. 


Innhold

På kurset vil deltakerne få jobbe med egne prosesser for å komme videre med sitt ledelsessystem for miljø. Det vil bli gitt en innføring i hvordan sentrale elementer i ISO 14001 kan implementeres. Dette gjøres gjennom forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.  Det forventes at kursdeltakere tar med seg relevante problemstillinger/utfordringer tilknyttet eget miljøledelsessystem. 


Kurset vil vektlegge:

 • Miljøkartlegging gjennom verdikjeden for å identifisere vesentlige miljøaspekt
 • Driftskontroll med vesentlige miljøaspekt
 • Overvåking og måling av miljøprestasjon
 • Forbedringsmål og handlingsplaner
 • Kontroll med overholdelse av krav (samsvarsvurdering)
 • Miljøavvik, forebyggende og korrigerende tiltak
 • Miljørisiko, beredskap og innsats
 • Dokumentasjonskrav
Kurset skal også bidra til felles læring og erfaringsutveksling mellom bedriftene som deltar.

Terms and conditions

Practical info

Course materials