Other sectors

Ledelsens gjennomgang

ISO 9001

Hva er beste praksis for gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse? Vi deler våre erfaringer fra våre revisjoner, og går igjennom mål, forberedelser, konklusjoner og oppfølging for best mulig resultat av ledelsens gjennomgåelse.​​​​ Hva gjør de bedriftene som lykkes best?

​​Formålet med kurset er å dele våre erfaringer rundt beste praksis for ledelsens gjennomgåelse med vekt på god forberedelse.

Målgruppe

Kurset passer for personer som skal lede eller forberede ledelsens gjennomgåelse i sertifiserte bedrifter eller i bedrifter som ønsker å bli sertifisert.

Kurset omhandler:

  • Målsetningen ved ledelsens gjennomgåelse
  • Innsamling, analyse og presentasjon av datagrunnlag for gjennomgangen
  • Konklusjoner og oppfølging
Kursholder vil gi innspill og synspunkter på beste praksis. Våre kursholdere har utstrakt erfaring fra en rekke revisjoner innen ulike bransjer og standarder. Selve kurset er bygd opp med en sentral case som benyttes ved kursgjennomføringen.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Varighet:

1 dag

Forutsetninger:

Det er en fordel om deltagerne har satt seg inn i standardens krav relatert til ledelsens gjennomgåelse, og har kjennskap til hvordan ledelsens gjennomgåelse gjennomføres i egen bedrift.

Deltakeravgift:

5250,-

​​Formålet med kurset er å dele våre erfaringer rundt beste praksis for ledelsens gjennomgåelse med vekt på god forberedelse.

Målgruppe

Kurset passer for personer som skal lede eller forberede ledelsens gjennomgåelse i sertifiserte bedrifter eller i bedrifter som ønsker å bli sertifisert.

Kurset omhandler:

  • Målsetningen ved ledelsens gjennomgåelse
  • Innsamling, analyse og presentasjon av datagrunnlag for gjennomgangen
  • Konklusjoner og oppfølging
Kursholder vil gi innspill og synspunkter på beste praksis. Våre kursholdere har utstrakt erfaring fra en rekke revisjoner innen ulike bransjer og standarder. Selve kurset er bygd opp med en sentral case som benyttes ved kursgjennomføringen.

Terms and conditions

Practical info

Course materials