Other sectors

ISO 37001 Antikorrupsjon

Human rights

Høsten 2016 ble den nye standarden på antikorrupsjon lansert, ISO 37001. Standarden fokuserer på design og etterlevelse av et godt ledelsessystem for antikorrupsjon. Dette kurset vil gi deg et solid fundament for videre praktisk arbeid med antikorrupsjon.

ISO 37001 er en sertifiserbar standard som gjør virksomheter i stand til å vurdere hvorvidt de opererer i tråd med nasjonale og internasjonale forventninger.

Mål 

Deltakeren skal få oversikt over hva som kreves for å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset ledelsessystem for antikorrupsjon som tilfredsstiller kravene i ISO 37001. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som:

• Er ansvarlig for virksomhetens arbeid med etikk, samfunnsansvar og/eller antikorrupsjon

• Er ansvarlig for innkjøp og etiske standarder i leverandørkjeden

• Får krav fra kunder om retningslinjer og systemer for å hindre/forebygge korrupsjon

• Ønsker mer kunnskap om egen virksomhets rolle med hensyn til antikorrupsjon

• Jobber med ekstern kommunikasjon og rapportering

Hovedpunkter

I tillegg til den helhetlige forståelsen av standardens intensjon vil kurset fokusere på krav rundt: 

• Vurdering av risiko og due diligence tiltak

• Kommunikasjon av antikorrupsjonsprogram og ledelsessystem internt og eksternt, inkludert tilstrekkelig opplæring og bevistgjøring av medarbeidere

• Hvordan etterlevelse av regler og retningslinjer skjer i praksis 

• Vurdering av forhold knyttet til gaver, relasjonspleie og sponsing

• Implementering av organisatoriske og tekniske barrierer for å redusere idetifiserte risikoområder (finansielle, innkjøp, kontrakter)

• Varslingskanaler og hvordan hendelser blir fulgt opp og dokumentert

• Granskninger og prosesser for oppfølging av varslinger.

• Gjennomgang og vurdering av systemets effektivitet, herunder toppledelsens rolle og ansvar 

Kontakt oss

default image
Marianne Pettersson

Training Specialist

Kontakt meg

Se kursdatoer nederst på siden

Meld deg på her

Tidspunkt:

8. november 2022

Legg til i kalender 2022/11/08 09:00 2022/11/08 18:00 ISO 37001 Antikorrupsjon Høsten 2016 ble den nye standarden på antikorrupsjon lansert, ISO 37001. Standarden fokuserer på design og etterlevelse av et godt ledelsessystem for antikorrupsjon. Dette kurset vil gi deg et solid fundament for videre praktisk arbeid med antikorrupsjon.
https://www.dnv.no/training/iso-37001-antikorrupsjon-74389
Dette legger arrangementet til i din kalender. Vennligst husk å registrere deg for å delta på arrangementet.
false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Varighet:

1 dag

Deltakeravgift:

4 990,-

ISO 37001 er en sertifiserbar standard som gjør virksomheter i stand til å vurdere hvorvidt de opererer i tråd med nasjonale og internasjonale forventninger.

Mål 

Deltakeren skal få oversikt over hva som kreves for å utvikle og implementere et tilfredsstillende, spesialtilpasset ledelsessystem for antikorrupsjon som tilfredsstiller kravene i ISO 37001. 

Målgruppe

Kurset passer for deg som:

• Er ansvarlig for virksomhetens arbeid med etikk, samfunnsansvar og/eller antikorrupsjon

• Er ansvarlig for innkjøp og etiske standarder i leverandørkjeden

• Får krav fra kunder om retningslinjer og systemer for å hindre/forebygge korrupsjon

• Ønsker mer kunnskap om egen virksomhets rolle med hensyn til antikorrupsjon

• Jobber med ekstern kommunikasjon og rapportering

Hovedpunkter

I tillegg til den helhetlige forståelsen av standardens intensjon vil kurset fokusere på krav rundt: 

• Vurdering av risiko og due diligence tiltak

• Kommunikasjon av antikorrupsjonsprogram og ledelsessystem internt og eksternt, inkludert tilstrekkelig opplæring og bevistgjøring av medarbeidere

• Hvordan etterlevelse av regler og retningslinjer skjer i praksis 

• Vurdering av forhold knyttet til gaver, relasjonspleie og sponsing

• Implementering av organisatoriske og tekniske barrierer for å redusere idetifiserte risikoområder (finansielle, innkjøp, kontrakter)

• Varslingskanaler og hvordan hendelser blir fulgt opp og dokumentert

• Granskninger og prosesser for oppfølging av varslinger.

• Gjennomgang og vurdering av systemets effektivitet, herunder toppledelsens rolle og ansvar 

Betingelser ved kurspåmelding

Om kursgjennomføringen

Utskrift av kursmateriell