Skip to content

VQIP - ekspediteringprogram for innføring til usa for utenlandske leverandører.

FDAs Voluntary Qualified Importer Program (VQIP) gjør det mulg for deltakende utenlandske leverandører å få ekspeditert innføring for sine matprodukter til USA.

VQIP er en del av FSMA (Food Safety Modernization Act), som er designet til å forhindre matoverførte sykdommer i USA. FSMA gjelder for en bred kategori av produkter og selskaper, fra de som produserer, behandler, pakker eller lagrer mat, til importører, agenter og representanter for utenlandske selskaper som bringer matvarer til forbruk av mennesker eller dyr til det amerikanske markedet.

VQIP er et frivillig avgiftsbasert program som gir en ekspeditert gjennomgang og importinnføring av matvarer til mennesker og dyr til USA. VQIP er regulert av FSMA (Food Safety Modernization Act) regler for tredjeparter (TPP). En revisjon fra en tredjepart som er akkreditert under TTP-regelen er nødvendig for å fremvise et sertifikat som attesterer compliance.

Hva er VQIP-programmet

Det ekspediterte innføringsprogrammet til USA for fremmede leverandører sikrer sømfri innføring av produkter til USA. Hver importør av produkter til USA må være registrert som en FSVP (verifiseringsprogram for utenlandske leverandører)-importør eller HACCP-importør. Sistnevnte gjelder kun for noen få produkttyper.

FSVP-importøren må utføre verifiseringsaktiviteter av sine utenlandske leverandører. Hvis de overholder VQIP-programmet, verifisering utføres av et akkreditert sertifiseringsorgan, slik som DNV, gis produktet det gjelder en hurtigbane for innføring til USA.

VQIP-sertifisering gjøres mot et tredjeparts program. DNV har utviklet sitt eget skjema under TTP-reglene, noe som sikrer compliance med Food, Drug and Cosmetics Act og andre relevante FDA-forskrifter. DNV er akkreditert under disse TPP-reglene.

Fordeler med å bli sertifisert

Det å ha en godkjent VQIP-applikasjon og sertifisering betyr:

 • Hurtigere og enklere innføring på USAs marked for dine produkter.
 • Begrenset undersøkning og prøvetaking
 • FDA-prøvetaking ved foretrukket sted
 • Hurtigere labbresultater
 • Tilgang til hjelpelinje

Sømfri infnøring av produktet til USA vil være en fordel både for utenlandske leverandører, amerikanske importører og konsumenter. For eksempel:

 • Amerikanske importører
  • Forsikring om at deres utenlandske leverandører overeholder FSMA-reglene, unngår behovet for å videre vurdere leverandørene
  • Ekspeditert innføring av produkter til USA, sparer potensielt tid og kostnader ved å vente på testing/inspeksjonsresultater før frigivelse ved innføringshavnen
 • Utenlandske leverandører 
 • Reduserer ekstra arbeid med å bevise din FSMA compliance-status til kunder
 • Åpner dørene til nye kunder ved å være i stand til å skille deg ut fra ikke-sertifiserte konkurrenter

Komme i gang

Sertifisering krever compliance med DVN-programmet som er utviklet under TTP-reglene. For å forberede for sertifiseringsrevisjonen kan en GAP-analyse være svært nyttig for å måle selskapets beredskap med hensyn til en fullstendig revisjon. Vi kan støtte med opplæring av dine ansatte, også, for å hjelpe til med å sikre en glattere sertifiseringsreise.

Under det ekspediterte innføringsprogrammet for utenlandske leverandører til USA kan DNV hjelpe deg, enten du er leverandør til USA eller ikke eller om du ønsker å administrere dine egne leverandører.

DNV er et globalt selskap som jobber i mange deler av verden og kan støtte fremmede leverandører på deres steder og jobbe med USA-importører. Dette inkluderer sertifisering og andre tjenester som er relatert til Foreign Supplier Verification Program (FSVP). 

For mer informasjon besøk FDAs nettsider her.

 

eAdvantage

Logg inn som kunde

 

Opplæring i ledelsessystemer

Gjennom våre kurs vil du bli bedre rustet til å implementere og sertifisere ditt styringssystem

 

ViewPoint - vårt kundefellesskap

Innsikt fra våre globale undersøkelser. Diskuter beste praksis og trender med DNV-eksperter og kolleger i bransjen.

 

Morgendagens verdivurdering 2014

Vår årlige vurdering av hva som kjennetegner bærekraftslederne

 

Business Assurance-blogg - GoingSustainable

Nyheter, trender, ideer og innsikt om hvordan man kan oppnå bærekraftig forretningsytelse

 

Finn ditt lokale kontor

Finn ditt nærmeste Business Assurance-kontor