Other sectors

TickITplus - IT-kvalitetsstyring

TickIT

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Dette industribenkemerket hjelper til med å forbedre og utvikle IT-egenskapene

Organisasjoner drives i en digital verden. Med stor støtte på teknologi krever ledere og IT-profesjonelle mer av støtteprosesser og infrastruktur. TickITplus har som mål å oppfylle disse økte kravene. I kombinasjon med ISO 9001, gir det krav til et IT-kvalitetsstyringssystem.

Hva er TickITplus?

Det originale TickIT-programmet som ble lansert i 1991 ble erstattet av TickITplus i 2011. Med sin veiledning om hvordan du skal tolke ISO 9001 i IT-systemer og programvarekontakt, fremsetter TickITplus følgende:

  • En prosessmodell som er formelt basert på IT-sektorens beste praksis-standarder.
  • Graderte sertifiseringsnivåer som gir et kvantifiserbart mål av organisasjonens evne.
  • Integrasjon med ISO 9001-sertifisering og alternative utvidelser til ISO/IEC 27001 (sikkerhet) og ISO/IEC 20000-1 (IT-tjenesteadministrasjon).
  • Forbedringer av planlegging og vurdering som kreves på alle TickITplus-nivåer.

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifisering av TickITplus oppfordrer og fremmer kontinuerlige forbedringer. Det støtter IT-prosessutvikling som oppfyller forretningsbehov, noe som integrerer og skaper gode praksiser internt og kommuniserer trygghet mot eksterne interessenter.

TickITplus hjelper deg til å:

  • Overvåke, forbedre og utvikle prosesser for å øke evne.
  • Oppnå mer fleksibilitet for utvikling med IT- og programvareselskaper over hele verden
  • Opprette effektivitet og engasjement gjennom opplæring og involvering av personale
  • Enkel integrasjon med andre kvalitetsstyringssystemstandarder

Sertifiseringen gir bedre kriterier for enhver leverandørutvalgsprosess og tilbyr en tydelig indikasjon på leverandørers evne og organisatorisk modenhet. Dette gjør det mulig for enhver leverandør å differensiere seg på markedet og for oppdragsgivere å gi bedre risikohåndtering av forsyningskjede.

Komme i gang

Sertifisering starter med implementering av et effektivt programvarekvalitetsstyringssystem i linje med kravene i standarden. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan for alle kvalitetsstyringssystemstandarder og kan dermed hjelpe deg gjennom din reise. Vi er klare til å støtte deg fra opplæring til mangelanalyse og selvvurderingsverktøy til TickITplus eller eventuelle integrerte sertifiseringsbehov som du kanskje kan ha.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Relatert service som kan være av interesse: