Opplæring i informasjonssikkerhet og IT service management

Informasjon er en viktig ressurs for enhver bedrift, men som også har spesielle forpliktelser. Uautorisert tilgang til viktig informasjon og kunnskapskapital, eller tap av den, kan ha en betydelig negativ innvirkning.

Kontakt oss

Vil du lære mer om våre kurs?

Kontakt oss