Other sectors

Kurs innen Helsesertifisering

Mange helseforetak i Norge er sertifisert etter ISO 9001, standarden for kvalitetsstyring. Hos oss kan du styrke din kompetanse i arbeidet med kvalitetssystemet, og få økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet ved implementering av et godt kvalitetssystem. Prosessen starter på kurs hos oss.

Kontakt oss

Har du spørsmål om kursene?

Kontakt oss her