ISO/IEC 27701 - ledelsessystem for personverninformasjon

Demonstrerer ditt engasjement for å proaktivt administrere og beskytte personopplysninger i linje med juridiske krav.

ISO/IEC 27701 bygger på ISO/IEC 27001 og dekker administrasjon av risikoer relatert til personlig identifiserbar informasjon (PII) og hjelper til med compliance med personvernforordningen (GDPR).

ISO 27701 forsyner et rammeverk for administrering av datavern. Ledelsessystemer for personverninformasjon henvises noen ganger til som ledelsessystemer for personopplysninger.

Hva er ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27701 er en datavernutvidelse av ISO 27001. Den hjelper organisasjoner til å opprette systemer for å støtte compliance med EUs personvernforordning (GDPR) og andre personvernkrav, men som global standard er den ikke GDPR-spesifikk.

Den gjør det mulig for en organisasjon å administrere og regelmessig kontrollere samsvarsstatusen. Dette gjør det mulig med en kontinuerlig forbedring av systemet for å sikre beskyttelse av konfidensialitet og håndtere sårbarheter.

ISO 20001 er designet som en utvidelse av ISO 27001 og kan implementeres samtidig eller på et senere stadium enn ISO 27001.

Fordeler med å bli sertifisert

Standarden har en omfattende metode for personverninformasjonsledelse og gjør det mulig for organisasjoner å oppfylle beskyttelseskrav med hensyn til personopplysninger.

ISO/IEC 27701 vil bidra til å:

  • Klargjøre roller og ansvar innenfor organisasjonen.
  • Opprette tillit til selskapets evne til å administrere personopplysninger.
  • Tilgjengelig både for kunder og ansatte.
  • Støtte compliance med GDPR og andre gjeldende personvernsforskrifter.
  • Tilrettelegge for avtaler med forretningspartnere der behandlingen av PII er gjensidig relevant.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du implementere et effektivt ledelsessystem for personopplysninger som er i samsvar med standardkravene.

DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan. Vi kan hjelpe deg i løpet av reisen, fra administrasjon av informasjonssikkerhet til personopplysninger. Vårt tilbud inkluderer opplæring, selvvurderinger, mangelanalyse og sertifisering.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her