Skip to content

ISO 45003 - psykologisk helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Administrere psykososiale farer for å forhindre arbeidsrelatert skade og redusert helse og fremme velvære på jobb.

ISO 45003 gir retningslinjer for å administrere psykososiale farer innenfor et administrasjonssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, basert på ISO 45001. Den gjelder for organisasjoner av alle størrelser og sektorer, samt forsyner et strukturert rammeverk for å utvikle, implementere, opprettholde og kontinuerlig forbedre helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Pandemien har satt de ansattes velvære høyre opp på dagsorden hos arbeidsgivere. Isolasjon, stress, utbrenthet og depresjon. Det å støtte mental helse har aldri tidligere vært så viktig.

Hva er ISO 45003?

ISO 45003 er en retningslinjestandard for å bygge et administrasjonssystem, implementere effektive kontroller for å eliminere eller administrere psykososiale risikoer. Den er skrevet for å støtte selskaper med et administrasjonssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, basert på ISO 45001. Men enhver organisasjon kan ha nytte av denne globale beste praksisen for å håndtere psykososiale helse- og sikkerhetsfarer.

ISO 45003 hjelper deg til å bygge et positivt arbeidsmiljø som kan hjelpe til med å forbedre organisatorisk styrke, forbedre ytelsen og produktiviteten.

Standarden dekker:

  • Hvordan du gjenkjenner psykososiale farer som kan påvirke arbeidere, slik som de som er forårsaket av hjemmearbeid.
  • Tilbyr eksempler på effektive – ofte enkle – tiltak for å håndtere disse og forbedre de ansattes velvære.

Med ISO 45003 har du et grunnlag som du kan bruke til å håndtere eksisterende utfordringer og kontinuerlig forbedre effektiviteten til administrasjonssystemet ditt.

Fordelene

Som en veiledning, er ISO 45003 en ikke-sertifiserbar standard. Men samsvar kan vurderes av en uavhengig tredjepart, slik som DNV, også i kombinasjon med sertifiseringsrevisjonen for ditt ISO 45001 (helse og sikkerhet på arbeidsplassen) administrasjonssystem.

Fordelen med ISO 45003-samsvar:

  • Høye nivåer av ubegrenset innsats.
  • Forbedret rekruttering, bevaring og mangfold.
  • Forbedret arbeiderengasjement.
  • Økt innovasjon.
  • Juridisk compliance.
  • Redusert fravær fra arbeidsplassen på grunn av stress, utbrenthet, angst og depresjon.

Demonstrer at du bryr det og har riktige tiltak på plass for å forbedre helse og velvære for dine arbeidere.

Komme i gang

Enten du ser etter å bruke ISO 45003 innenfor ditt ISO 45001-kompatible administrasjonssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen eller som en enkeltstående veiledning, gjør deg først kjent med standarden og sett deg tydelige mål. Som et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan er DNV klar til å støtte deg fra innledende opplæringsbehov til kontroll av compliance med mangelanalyse.