Skip to content

ISO 37001 - Ledelsessystem for Antikorrupsjon

En strukturert metode for å skape tillit og transparens, håndtere risikoer og sikre selskapets rykte.

ISO 37001 gir krav og veiledning for enhver organisasjon for å etablere, implementere, gjennomgå og forbedre et ledelsessystem for antikorrupsjon.

Det å håndtere risikoer relatert til bestikkelse og andre former for korrupsjon er avgjørende for å lykkes kommersielt. ISO 37001-sertifisering kan forsikre interessenter i at det finnes effektive antikorrupsjonstiltak på plass, som opprettholdes og forbedres kontinuerlig.

Hva er ISO 37001?

ISO 37001:2016 gjelder kun for bestikkelser. Det fremsetter administrasjonssystemkrav som er designet for å hjelpe deg til å forhindre, oppdage og reagere på bestikkelser samt overholde antikorrupsjonslover og frivillige forpliktelser som gjelder

organisasjonens aktiviteter.

Andre aspekter, slik som bedrageri eller hvitvasking av penger, kan inkluderes i administrasjonssystemomfanget i samsvar med relevant lovgivning og beste praksiser.

ISO 37001 dekker bestikkelser:

 • av organisasjonen, personalet eller forretningsforbindelser som handler på vegne av organisasjonen eller til dets fordel.
 • av organisasjonen, personalet eller forretningsforbindelser i forhold til organisasjonens aktiviteter.
Et kompatibelt administrasjonssystem må implementere tiltak og kontroller for å hjelpe til med å forebygge, detektere og håndtere bestikkelser. Disse skal dekke:
 • Antibestikkelsesretningslinjer
 • Administrasjonsledelse, engasjement og ansvar
 • Personalkontroller og -opplæring
 • Risikovurderinger
 • Forsiktighet ved prosjekter og forretningsforbindelser
 • Finansielle, kommersielle og kontraktmessige kontroller
 • Rapportering, overvåkning, undersøkelse og gjennomgang
 • Korrigerende tiltak og kontinuerlig forbedring

Fordeler med sertifisering

 • Sertifisering etter ISO 37001 støtter innsatsen til ditt ledelsessystem for antikorrupsjon ved å verifisere at:
 • standardens krav er håndtert
 • nødvendige kontroller er på plass innenfor din egen organisasjon og på tvers av hele verdikjeden
 • selskapet har tilstrekkelige og proporsjonale prosedyrer på plass for å aktivt forhindre bestikkelser
 • administrasjonssystemet støtter compliance med gjeldende lover mot bestikkelse.

Mens sertifisering etter ISO 37001 kan ikke garantere at bestikkelser ikke vil forekomme, det verifiserer at du har et strukturert ledelsessystem på plass for å forhindre slike situasjoner.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først ha et ledelsessystem for antikorrupsjon som er i samsvar med ISO 37001. DNV er et akkreditert sertifiseringsorgan for ISO 37001 og er klart til å støtte reisen din, fra innledende opplæring til mangelanalyse og sertifisering.

Mer informasjon

  ISO 37001

ISO 37001

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her