ISO 14001 - miljøledelse

Forbedre miljøytelsen og imøtekom forpliktelser og mål i retningslinjene.

Sertifisering av miljøledelsessystemet demonsterer økt bevissthet for bærekraftig utvikling og gir miljøpålitelige selskaper et konkurransefortrinn på nasjonale og internasjonale markeder.

ISO 14001 gir et klart administrasjonsrammeverk for å redusere dine miljøpåvirkninger og sikre at du oppfyller lovbestemte krav samt for å bygge interessenttillit. Standarden gir organisasjonen din en systemisk metode for planlegging, implementering og administrasjon av et miljøledelsessystem.

Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer. Den brukes over hele verden. Utformingen av ISO 14001 gjør at den kan brukes på det fullstendige området av forretningssektorer, omfang og aktiviteter. Den gir et rammeverk som en organisasjon kan bruke til å levere miljøytelsesforbedringer i linje med forpliktelsene i henhold til sine miljøretningslinjer.

ISO 14001 spesifiserer kravene til en organisasjon for å proaktivt identifisere og forstå miljøaspektene til dets aktiviteter, produkter og tjenester og tilknyttede miljøpåvirkninger.

  • Den hjelper organisasjoner til å opprette miljøretningslinjer og målsetninger og forstå hvordan betydelige aspekter kan administreres, implementere nødvendige kontroller og sette klare mål for å forbedre miljøytelsen.
  • Den gjør at en organisasjon kan administrere forpliktelsen til å overholde gjeldende lovbestemte krav og andre interessentforpliktelser, samt å regelmessig kontrollere samsvarsstatusen. Dette gjør det mulig med en kontinuerlig forbedring av administrasjonssystemet for å forbedre miljøytelsen.

ISO 14001 er designet til å være kompatibel og harmonisert med andre anerkjente administrasjonssystemstandarder, inkludert ISO 9001. Den er derfor ideelt for integrering i eksisterende administrasjonssystemer og prosesser.

Fordeler med å bli sertifisert

De potensielle fordelene med ISO 14001 er utallige, men de mest betydelige og konkrete er at standarden gjør det mulig for organisasjonen å gjøre følgende:

  • Bygge og drive et miljøledelsessystem innenfor et veldefinert og tydelig rammeverk, som samtidig er fleksibelt med hensyn til dine egne forretningsbehov og -forventninger.
  • Gi et verktøy for miljøytelsesforbedring og midler til å effektiv overvåke og måle miljøytelsen.
  • Forenkle reduksjoner med hensyn til forurensning, avfallsgenerering og utilsiktede utslipp til miljøet. Dette inkluderer påvirkninger som er relatert til produktet, der det tas hensyn til et livssyklusperspektiv.
  • Forbedre din ressursadministrasjon, inkludert bruk av energi, som også kan gjelde en reduksjon i kostnaden med å drive forretningen.
  • Bedre oppfylle miljømessig juridisk samsvar og selskapskrav.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du implementere et effektivt miljøledelsessystem som er i samsvar med standardkravene.

DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg på reisen. Vi gir relevant opplæring og sertifisering for ditt system for miljøledelse.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  ISO 14001

ISO 14001

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

  ISO 14000 - Environmental management on iso.org

ISO 14000 - Environmental management on iso.org