Mat og drikkevarer

FSSC 22000 – Food Safety System Certification-programmet

Cookie production line

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Forbedre din evne til å kontinuerlig imøtekomme kundens forventninger til produktsikkerhet og -kvalitet, samtidig som du reduserer kostnader for forsyningskjedeadministrasjon.

Sertifisering av ledelsessystemet for matsikkerhet etter FSSC 22000 demonstrerer ditt engasjement for matsikkerhet, kvalitet, lovmessighet og kontinuerlig forbedring.

Hva er FSSC 22000?

FSSC 22000 er et matsikkerhetssertifiseringsprogram som er basert på den eksisterende internasjonalt anerkjente standarden ISO 22000 og som utfylles med tekniske standarder, slik som ISO TS 22002-1 for matproduksjon og ISO TS 22002-4 for pakningsproduksjon. Den er også fullstendig i samsvar med andre standarder, slik som ISO 9001 og ISO 14001 (inkludert innjusteringen med ISOs høyt nivå-struktur).

Den er spesielt rettet mot mat-, fôr- og pakningsproduksjonssektoren samt lagrings- og distribusjons-, catering- og salgs-/grossistsektorer. Mens de første utgavene av FSSC 22000 kun var relevant for matprodusenter, har omfanget av den aktuelle versjonen blitt utvidet til andre segmenter i forsyningskjeden, og den er anerkjent av Global Food Safety Initiative – GFSI.

Hvis organisasjonen allerede er sertifisert etter ISO 22000, trenger den kun en ekstra gjennomgang mot tekniske spesifikasjoner for sektor PRPs og FSSCs tilleggskrav for å oppfylle alle kravene i programmet.

Kravene er relatert til ledelsessystemet for matsikkerhet og HACCP-systemet (Hazard Analysis & Critical Control Points).

Videre er en frivillig ekstra kvalitetsmodul tilgjengelig, basert på  ISO 9001, og hvis et selskap produserer både mat- og ikke-mat-forpakningsmaterialer, er den ekstra modulen HPC420 tilgjengelig for ikke-mat-forpakningsmaterialet.

Fordeler med å bli sertifisert

FSSC 22000 tilbyr et sertifiseringsprogram som garanterer et robust ledelsessystem for matsikkerhet for å kontrollere matsikkerhetsfarer, minimere risikoer og garantere sikker matproduksjon. Pålitelighet til å levere sikker mat bidrar til konsumenttillit og til slutt til konsumentlojalitet.

Standarden gjør at organisasjonen din kan:

  • Forsyn tegn på engasjement for å identifisere, evaluere og kontrollere matsikkerhetsfarer som kan forventes å oppstå for å unngå å skade konsumenten direkte eller indirekte.
  • Opprette og drive et ledelsessystem som er i stand til å hjelpe deg til å bedre oppfylle matkvalitets-/sikkerhetskrav og juridisk samsvar
  • Gi et verktøy for forbedring av matsikkerhetsytelsen, samt midler til å overvåke og måle matsikkerhetsytelsen effektivt.
  • Utvikle en god matsikkerhetskultur som i sin tur forbedrer kundens sikkerhet og hjelper til med å oppnå konkurransefordeler.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et ledelsessystem for matsikkerhet som er i samsvar med standardkravene. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Relatert service som kan være av interesse: